Nieuws

INGEZONDEN: Gaan de Visserijdagen niet door?

De vraag of de Visserijdagen niet doorgaan, ging op de avond van 25 maart als een lopend vuurtje door de stad. En inderdaad: al snel bleek er een brief in omloop te zijn waarin de Stichting Visserijdagen Harlingen aankondigt de Visserijdagen van 2020 niet te kunnen organiseren in verband met de Corona-perikelen.

Hoewel het bericht van de SVH de gemeente als zodanig nog niet bereikt heeft, heeft het College van B&W toch de behoefte om te reageren.

In de eerste plaats hopen we vurig dat de Corona-beperkingen eind augustus achter de rug zijn. In de tweede plaats hebben we in Harlingen tegen die tijd misschien wel behoefte aan iets leuks, zoals een meerdaags evenement. In de derde plaats staan de inkomsten van de horeca op dit moment totaal stil; wellicht kunnen feestelijkheden eind augustus daarna er nog ìets van goedmaken. 

We moeten even een slag om de arm houden. De crisis moet inderdaad achter de rug zijn en het moet niet zijn uitgelopen op een zo grote catastrofe dat een feest niet passend is. Maar als dat allemaal niet het geval is, dan is het goed nu reeds te bekijken wat we kunnen doen om na 60 jaar succesvolle Visserijdagen eind augustus niet helemaal stil te vallen.

We nodigen dus op zeer korte termijn enkele sleutelfiguren uit de Harlinger evenementenwereld uit om te zien wat ons te doen staat.

U hoort van ons.

Namens College van B&W van Harlingen,

Roel Sluiter, burgemeester

|Doorsturen

leo copini

2020-03-26 15:42:58

In de nederlandse kermis wereld gaat het door het corona virus slecht.
Voor 1 juni gaan de kermissen niet door.Deze mensen hebben geen inkomsten. Als er dan ook nog kermissen zoals de visserijdagen niet doorgaan blijft er weinig over. Op dit moment is mijn inschatting dat als er niets verandert 70% van deze bedrijven omvalt.

Johan Balt

2020-03-27 13:12:17

Je hebt gelijk Leo. Het is te prematuur om de Visserijdagen nu al af te gelasten. Er blijven altijd onderdelen over die vrij gemakkelijk, zelfs in een laat stadium te realiseren zijn. Wat betreft de sponsors; het oude bestuur heeft er altijd voor geijverd om ruim voldoende reserves beschikbaar te hebben om de Visserijdagen te laten doorgaan als de sponsors het noodgedwongen een keer laten afweten. Zelfs de kermis had dan een keer zonder staangeld kunnen draaien. Ik neem aan en hoop dat deze reserves nog beschikbaar zijn.

Uw reactie


BuienradarAgenda