Nieuws

Advies aan Hoge Raad: woningbouw Harlingen niet exclusief voor Klaver

HARLINGEN – Vastgoedman Wopke Klaver heeft geen exclusief recht om woningen in Harlingen te bouwen. Dat staat in het advies van de procureur-generaal aan de Hoge Raad. Deze adviseert tot verwerping van het cassatieberoep dat Klaver instelde.

De rechtszaak draait om artikel 6 in een samenwerkingsovereenkomst die Klaver en de gemeente Harlingen in 2004 ondertekenden. In die overeenkomst staat:

“Qua contingentering zal de gemeente in haar beleid aansluiten op de ontwikkeling van Ludinga, zij zal met de middelen die haar ter beschikking staan, voorkomen dat er strijdigheden c.q. markttechnische conflicten ontstaan tussen de ontwikkeling van Ludinga en eventuele andere ontwikkelingen binnen de grenzen van de gemeente Harlingen.”

Volgens Klaver betekent dit dat woningbouw in de gemeente Harlingen exclusief zou plaatsvinden in Ludinga en nergens anders. Dat de gemeente medewerking verleende aan andere concurrerende woningbouwprojecten elders in de stad, betekende volgens Klaver dat hij schade leed.

De gemeente wees deze aansprakelijkheid van de hand. Volgens de gemeente slaat artikel 6 alleen op uitbreidingsplannen, en niet op inbreidingsplannen (woningbouw binnen de stadsgrenzen).

Wat volgde was een slepende rechtszaak bij de rechtbank en later het gerechtshof, waar de gemeente in het gelijk werd gesteld. De Hoge Raad doet op 6 maart uitspraak. Daarmee zou een eind komen aan een reeks rechtszaken die ongeveer tien jaar geleden begon.

|Doorsturen

BuienradarAgenda