Nieuws

Harlinger Belang gaat ook provinciaal

HARLINGEN - Harlinger Belang maakt zich op voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart aanstaande. Harlinger Belang heeft zich, net als 13 andere onafhankelijke, lokale partijen in Friesland verenigd in Provinciaal Belang Fryslân. Alleen op deze manier kan ook de lokale politiek zich laten horen op het Provinciehuis, aldus Harlinger Belang. Dat gebeurt onder het motto: maak van lokalen ook provincialen.

Harlinger Belang levert voor de Statenverkiezingen twee kandidaten: de nummer 4 Ingrid de Vries uit Harlingen en op plaats 14 Douwe Homan uit Harlingen. Aan de veel gehoorde opmerkingen van de inwoners ‘Wij hoeven niet te stemmen want er wordt toch niet naar ons geluisterd’, komt vanaf 20 maart dan ook eindelijk een einde, stelt Harlinger Belang. “Vanaf die datum wordt er wél geluisterd naar en gehandeld voor de inwoners.”

 

Lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân Rinus Buising: “De stoelen op het Provinciehuis worden momenteel hoofdzakelijk bekleed door de landelijke of provinciale politieke partijen. Hierdoor wordt er te weinig geluisterd naar de inwoners van onze provincie. En als er wél wordt geluisterd, dan wordt dit vaak voor kennisgeving aangenomen en wordt er te weinig of niets mee gedaan. Bij Provinciaal Belang Fryslân komt de inbreng uitsluitend van de (leden van de) lokale partijen en weet men dus zeker dat er met hun inbreng iets wordt gedaan.”

 

Vervolgt: “Wij zien de achteruitgang van het aantal inwoners dan ook niet als een onoverkomelijk probleem, maar als een uitdaging.” En die uitdaging gaan we graag aan! We moeten ervoor zorgen dat er ook voldoende nieuwbouw in de kleine(re) dorpen wordt gepleegd. Bewoners in die kleinere kernen zijn de basis voor een gezonde lokale economie. Zonder voldoende aanwas van mensen verdwijnt niet alleen het woonplezier, maar ook onder meer bushaltes, winkels, pinautomaten, huisartsen en scholen. Dit moet anders en dit kán ook anders!”

 

Provinciaal Belang Fryslân sluit de ogen niet voor andere problemen zoals die van het klimaat. “Uiteraard moeten hiervoor oplossingen komen, maar niet met de zevenmijlslaarzen zoals nu in het klimaatakkoord is vastgelegd. Hiervoor zijn andere mogelijkheden en ook hiervoor zullen wij ons met man en macht en voor 100% inzetten”, zegt de lijsttrekker tot slot.

|Doorsturen