Nieuws

Harlingen en Waadhoeke voorzien economische groei van € 276 miljoen euro

HARLINGEN/FRANEKER – De gemeenten Harlingen en Waadhoeke voorzien in potentie tot 2030 een economische groei van € 276 miljoen euro. Dat is een stijging van 22 procent ten opzichte van 2018. Toen werd er in de regio ongeveer € 1,26 miljard euro verdiend.

Dit blijkt uit een onderzoek van Public Result BV, dat de afgelopen maanden de sociaal-economische kansen en bedreigingen van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke in kaart bracht. De regio Noardwest-Fryslân heeft ruim 5500 bedrijven, die samen voor 23.000 banen zorgen. Groeimogelijkheden liggen voornamelijk in de haven van Harlingen, de maakindustrie en de toerisme- en recreatiesector.

Bedreigingen zijn onder meer een daling van de potentiële beroepsbevolking en een versnipperd bedrijfsleven. Bovendien heeft de coronasituatie logischerwijs gevolgen voor de economie.

“We kijken als gemeenten gezamenlijk waar onze kansen en uitdagingen liggen”, zegt Caroline de Pee, wethouder Economische Zaken van de gemeente Waadhoeke. “Waar kunnen we elkaar versterken? Op welke gebieden kunnen we samen optrekken? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat we voldoende personeel in onze regio houden?”

“Dat is een van de uitdagingen”, zegt Paul Schoute, wethouder Economische Zaken van de gemeente Harlingen. “Harlingen heeft al decennialang werkloosheidscijfers die ongunstig afwijken van het landelijke- en Friese gemiddelde. Terwijl we in potentie goud in handen hebben. Harlingen is een prachtig stadje, gelegen aan de Waddenzee Werelderfgoed, met een aantal nichemarkten. We hebben dus genoeg mogelijkheden om welvarender te worden.” 

Samenwerking

Harlingen en Waadhoeke willen onder meer inzetten op innovatie en het aantrekken (en behouden) van talent voor de regionale arbeidsmarkt. Voor economische groei wordt bovenal een nauwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid gevraagd. 

Deze drie partijen willen dan ook diverse projecten opstarten. Dat leidt vervolgens tot een economisch actieprogramma. De Pee: “We kijken verder dan onze gemeentegrenzen. Dat vind ik zo mooi aan dit onderzoek.”

“We trekken als gemeenten gezamenlijk op”, vult Schoute aan. ‘Tegelijkertijd kunnen we ook op lokaal niveau invulling aan de plannen geven.”

Webinar

Het toekomstperspectief van de gemeenten wordt woensdagavond 10 juni, vanaf 19.30 uur, besproken in een webinar. Alle ondernemers uit Harlingen en Waadhoeke ontvingen onlangs een uitnodiging. De webinar kan via een stream op de websites van Harlingen (www.harlingen.nl/webinar) en Waadhoeke (www.waadhoeke.nl/webinar) worden gevolgd. Naast wethouders Schoute en De Pee komen ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs aan het woord.

|Doorsturen

BuienradarAgenda