Nieuws

Jaarvergadering Ondernemend Harlingen

Harlingen een lichtstad vol ondernemers

De vereniging Ondernemend Harlingen heeft vorige week haar eerste algemene jaarvergadering gehouden, in de bovenzaal van de Jumbo. Vroeger was dit een groenteveiling; nu een lounge, voor vergaderingen, trainingen, cursussen  en personeelsfeesten. Na een buffet verzorgd door Grieks restaurant ‘Zee van Tijd’, startte de vergadering. 

Door Ubbo Posthuma

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Voorzitter Milan Grijmans vertelde waar de organisatie het afgelopen jaar mee bezig is geweest. De ‘enquête binnenstad’, een behoorlijke klus, ligt bij de gemeente om het verder te volmaken. “Er komt een plan van aanpak terug en dan gaan we met elkaar om de tafel.” Verder ligt het rapport ‘Toeristische Visie’ bij de gemeente. En er komt een ondernemersenquête over de verruiming van de winkeltijden; op zondag van 11.00 tot 21.00 uur. Niet dat het moet, maar het mag. 

 

Siep Penninga vertelde dat er vanuit de Harlingen Business Exposion gewerkt wordt aan een bedrijvenbeurs in het Entrepotgebouw voor honderd standhouders. Daarvoor steken HSBA, Oostpoort, Koningsbuurt en Hermes de koppen bij elkaar.

Jozef Dijkstra van het ‘team binnenstad’noemde 2018 een mooi jaar voor de stad met als hoogtepunt de Tall Ships Races. Samen met Cor Boonstra bedacht hij een ‘stadsbrunch’ op een koopzondag. Er moeten nog budgetten voor aangevraagd worden. Er komt ook een aantal markten, zoals op 27 april de Oranjemarkt, de HT avondmarkt op de Noorderhaven, een Sunday Funday-markt en verder zomermarkten in augustus. Hierbij wordt de ondernemers gevraagd met een kraam mee te gaan doen.

 

Marius Sterk van het operationeel team (samen met Paul Kwast en Johan Dijkstra) vertelde dat er mogelijk ook bloembakken in de Simon Stijlstraat komen. Na een valse start heeft de binnenstad mooie feestverlichting. Maar: er zijn ophangdraden vernield. Om de draden door te knippen moet de vandaal bijna onmogelijke toeren hebben uitgehaald.

Sommige ondernemers/huurders willen komend jaar hun elektriciteitsvoorziening niet meer beschikbaar stellen. Johan Dijkstra zal proberen de opengevallen plekken van verlichting te voorzien. Wel hoopt men in de toekomst over te gaan op centrale stroomvoorziening, maar dit kan niet op korte termijn gerealiseerd worden. “Hiervoor zijn we in gesprek met de gemeente”, aldus Sterk. Er is een lichtplan in ontwikkeling voor de hele stad. Eerst toegespitst op de Willemshaven. Op langere termijn wordt Harlingen een lichtstad.

 

Paul Kwast vertelde over één van de belangrijkste kinderfeesten in Harlingen; de Sinterklaasintocht. Op verzoek van Ondernemend Harlingen is er een werkgroep opgericht bestaande uit Lucie van der Meer, Carla de Boer, Anne Feike en John Feikema. Er wordt al gewerkt aan de intocht die op zaterdag 16 november zal plaatsvinden. Verder nog een extra optreden op de zaterdag vóór 5 december en een extra activiteit om de ‘Sinterklaasboot’ open te stellen voor de kinderen. Paul roemde de geweldige medewerking van de ondernemers en het Hannemahuis.

 

Tot slot Janco Hiemstra over de businessclub. De businessclub is opgericht om zoveel mogelijk ondernemers met elkaar te verbinden. Momenteel is het ledental de honderd gepasseerd en de club streeft naar 125 leden in 2019. Dat moet haalbaar zijn, want er blijken heel veel ondernemers in Harlingen te zijn; 650 in totaal. Harlingen heeft naar inwoneraantal en vergeleken met andere steden in Friesland de meeste ondernemers. Conclusie: Harlingen is een ondernemende stad. De businessclub gaat dit jaar, evenals vorig jaar, weer verschillende bijeenkomsten organiseren.

Na de vergadering was er een wijn- en bierproeverij van ONS en Brouwdok.

|Doorsturen

BuienradarAgenda