Nieuws

Half miljoen van Waddenfonds voor ‘bellengordijn’ tegen plastic in water

De gemeente Harlingen gaat de stroom plastic afval die in de Waddenzee terechtkomt aanpakken. Daarvoor wordt in het Van Harinxmakanaal een zogenaamde Bubble Barrier geïnstalleerd. Met dit zogenaamde bellengordijn moet circa 86% van het afval dat naar de Waddenzee drijft worden afgevangen. De kosten van het project zijn € 613.000. Het Waddenfonds draagt aan de investering ruim € 550.000 bij.

Een boot vaart over/door het ‘bellengordijn’ van de Bubble Barrier Amsterdam. (Foto: The Great Bubble Barrier)

Vervuiling van de zeeën door plastic is een wereldwijd probleem. Ook de Waddenzee heeft hier mee te maken. De plastic soup komt niet zozeer van de Noordzee in de Waddenzee terecht maar voor een belangrijk deel van de vaste wal via rivieren en kanalen.

The Great Bubble Barrier heeft met een Bubble Barrier een systeem ontwikkeld dat ingezet kan worden om deze aanvoer te verminderen. Met een bellengordijn van lucht wordt plastic over de gehele breedte en diepte van de waterweg afgevangen, waardoor het overgrote deel van het drijvende plastic wordt onderschept. Bij meerdere pilots in rivieren is gemiddeld 86% van het drijvende testmateriaal afgevangen.

Uit vooronderzoek door Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Port of Harlingen, provincie Fryslân en gemeente Harlingen is gebleken dat een bellenscherm in het Van Harinxmakanaal goed kan werken. Met de realisatie van het scherm kan het plasticprobleem in de wateren in en rondom Harlingen dicht bij de bron worden aangepakt. Het bellenscherm heeft geen invloed op het vaarverkeer en heeft nagenoeg geen negatieve gevolgen voor vissen en waterplanten.

De opgedane ervaring wordt verspreid onder verschillende doelgroepen waardoor de bewustwording over het plasticprobleem toeneemt en partijen inzicht krijgen in het gebruik van een Bubble Barrier. Dit kan vervolg-investeringen uitlokken die verder bijdragen aan vermindering van plasticafval in de Waddenzee.

Het ‘bellengordijn’ loodst afval naar een reservoir. (Illustratie: The Great Bubble Barrier)

|Doorsturen

BuienradarAgenda