Nieuws

Groen licht voor Balklandpark-Noord

Harlingen is een stap dichter bij de aanleg van een nieuw stadspark. Het college van B en W is akkoord met de aanleg van Balklandpark-Noord. Het park - een idee van een groep Harlingers - wordt een park met rust, natuurbeleving en ruimte voor educatie.

Het voormalige Balkland wordt meegenomen in de ontwikkeling van het gebied rond de Westerzeedijk, en wordt een stadspark. Een groep burgers heeft de gemeente uitgedaagd, met een beter plan voor het noordelijk deel van het park. In plaats van een sport- en spelpark, maakten ze een plan voor een park met biodiversiteit, voor mens en natuur, waar rust, beleving en educatie centraal staan.

“We waren blij verrast met de uitdaging”, aldus het college van B en W. “Als bewoners actief betrokken zijn bij hun leefomgeving en actief mogen bijdragen aan planvorming, levert dat doorgaans meer draagvlak op voor beleid en besluitvorming. Daarom hebben we besloten de initiatiefnemers de ruimte te geven om met het ontwerp aan de slag te gaan.”

Het park wordt onderdeel van een of meerdere wandelroutes door de stad en biedt een podium voor groene burgerinitiatieven. Het park leent zich onder andere voor praktijkopdrachten van lagere scholen; kinderen kunnen op ontdekkingsreis en er is natuurlijke aanleiding om te bewegen.

Er zal een betonpad door het park slingeren en in het park vind je straks onder andere een vleermuishotel, een insectenhotel en een bijenstal. Verder onder andere een proeftuin, klim- en klauter-boomstammen, een ‘tiny forst’/ontdekkinsgbos en een natuurlijke speelplaats.

Het college van B en W is erg tevreden over het ontwerp. Het college vindt dat de voorgestelde invulling een mooie bijdrage levert aan de ontwikkeling van het Balklandpark tot een park voor alle Harlingers, met ruimte voor groen, sport, spel en recreatie. Ook de ‘klankbordgroep Westerzeedijk’, een groep Harlingers die de vinger aan de pols houdt bij de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied, is enthousiast. De groep noemt het een mooie, veelbelovende uitwerking voor het noordelijk deel van het Balklandpark.

B en W vinden het eveneens een mooie ontwikkeling omdat er de komende jaren meer projecten komen, waar burgerparticipatie een plek in moet krijgen: “Een goed voorbeeld is de omgevingswet, die meer ruimte geeft aan eigen initiatief van inwoners. De ervaring die we nu opdoen, kunnen we gebruiken voor de komende projecten.”

De gemeente maakt een definitief ontwerp voor het hele Balklandpark. Het ontwerp van de werkgroep Balklandpark-Noord wordt door de gemeente als uitgangspunt genomen voor het definitief ontwerp van het noordelijk deel. De aanleg van het park zal halverwege dit jaar beginnen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda