Nieuws

Gezellige zonnebloemmiddag in Oosterbierum

Het begint een goede gewoonte te worden dat de zonnebloemafdeling Harlingen e.o. om de twee jaar een gezellige middag organiseert in Oosterbierum. Want, evenals in Sexbierum wonen ook daar de nodige gasten van de afdeling.

Afgelopen zaterdag was It Mienskar bijna vol en de zonnebloemleden konden genieten van het mannenkoor Tusken Waad en Wiid uit Minnertsga. Ooit begonnen als shantykoor, maar tegenwoordig brengen zij een scala aan liederen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig, afgewisseld met Friese liederen en streektaalliedjes. Het deed de Harlinger gasten dan ook goed dat ‘Mooie stad aan het Wad’ gezongen werd. Maar ook bij de andere veelal bekende liedjes lieten de gasten zich niet onbetuigd, door mee te zingen, te klappen of in te haken.

Kortom, het werd een gezellige middag daar in Oosterbierum onder het genot van drankjes, oranjekoek en hartige hapjes. De middag werd besloten met een heuse polonaise, waarna Frouke van der Zee iedereen bedankte voor deze gezellige middag.

|Doorsturen