Nieuws

Gemeenteraad loopt warm voor Tall Ships Races in 2026

De Harlinger gemeenteraad besprak afgelopen woensdag een evaluatie van de Tall Ships Races van vorig jaar. Er zijn punten die voor verbetering vatbaar zijn (en blijven), en de stijgende kosten zijn een punt van zorg. Maar een flinke raadsmeerderheid heeft de Tall Ships Races omarmd.

“Het was de derde editie van de Tall Ships Races in Harlingen, maar het leek wel of het de eerste keer was”, zei Wim Wildeboer (Wad’n Partij), wijzend op steeds weer terugkerende tekortkomingen. Maar de Wad’n Partij ziet, net als de meeste raadsfracties, een vervolg wel zitten. Sterker, Wildeboer bracht naar voren dat de stad Harlingen in 2034 800 jaar bestaat en dat Harlingen dan een groot evenement nodig heeft.

Een volgende editie gaat de gemeente zeker zeven ton kosten. Daarnaast is het de vraag of de provincie Fryslân weer een half miljoen wil bijdragen. Met de verkiezingen voor Provinciale Staten voor de deur, is het een lastig moment om daar zekerheid over te krijgen. En ondertussen ligt er al een uitnodiging van de Britse moederorganisatie op het stadhuis, om in 2026 weer mee te doen aan de Tall Ships Races. “Een heel pakket”, zei burgemeester Ina Sjerps over het contract en de voorwaarden.

Ankie Hoendervoogt (HOOP) en Antoinette Berkouwer (GroenLinks) vinden de oplopende kosten een bezwaar. Als het niet eens in de vier jaar kan, is het een optie om de Tall Ships Races eens in de acht jaar te houden, opperde Sietse Zoodsma (CDA). Belinda Holwerda (Harlinger Belang) stelde voor om te laten onderzoeken (dat kan op no cure no pay-basis) of de Tall Ships Races een Europese subsidie kan krijgen. Holwerda vroeg aandacht voor de ondernemers in de binnenstad. Jacqueline Huizenga (PvdA) zei dat er meer een verbinding met de binnenstad moet komen bij een volgende editie, en dat de ondernemersvereniging in een vroeg stadium bij de organisatie betrokken moet worden.

Uit een evaluatie van Ondernemend Harlingen blijkt dat de extra omzet in de binnenstad niet hoog is geweest. Een deel van de ondernemers geeft aan dat het omzet heeft gekost; een ander deel heeft meer omzet gedraaid. “De deelnemers aan de race besteden weinig tot niets. Zij hebben alles bij zich of regelen het op een andere manier. Qua bestedingen en omzet krijgt het evenement een 6.”

Richtje Allersma (D66) wees op de lastige taak voor de raad: aan de ene kant het prijskaartje en aan de andere kant een geweldig evenement dat gedragen wordt door heel veel Harlingers, maar waar misschien ook wel sprake is van wat gewenning. Allersma hield een onderzoekje onder Harlingers en de uitkomst verbaasde haar: van een meerderheid mag het tallshipsfeest wel 6 tot 8 ton kosten en een klein deel vindt dat het ook wel 8 ton tot een miljoen mag kosten.

Allersma plaatste vraagtekens bij het aantal bezoekers van de Tall Ships Races. De gemeente meldde dat het evenement 300.000 mensen trok. Maar dat blijkt niet om unieke bezoekers te gaan. Mensen uit de omgeving die meerdere bezoeken brachten zijn dus meerdere keren meegeteld. Het is niet duidelijk hoeveel Harlingers hoe vaak geteld zijn. Bij cijfers van Arriva (gemiddeld ongeveer 6500 per dag) is niet duidelijk welk deel de boot naar een eiland pakte. Het aantal auto’s op de parkeerterreinen was ongeveer 5500 auto’s.

De gemeente Harlingen gaat onderzoeken of en hoe de Tall Ships Races weer naar Harlingen kunnen komen in 2026.

|Doorsturen

BuienradarAgenda