Nieuws

Gemeentemuseum het Hannemahuis doet bijzondere aankopen

HARLINGEN - Onlangs deed het Hannemahuis op de jaarlijkse kunst- en antiekbeurs PAN in Amsterdam twee bijzondere aankopen.

Bij Kunsthandel Douwes Fine art kocht het museum een fraai schilderij met schepen op de rede van Amsterdam, in 1806 geschilderd door de Harlinger kunstenaar Nicolaas Baur (1767-1820). Het schilderij laat zien hoe belangrijk de scheepvaart vroeger in het dagelijks leven was. Een beurtschip nadert de hoofdstad die op de achtergrond is afgebeeld. Op het IJ is het een drukte van belang.

Nicolaas Baur toont in dit werk zijn meesterschap als zeeschilder: het is prachtig om te zien hoe hij het licht op het onstuimige water heeft geschilderd. Hij besteedde ook veel aandacht aan de lucht op dit imposante schilderij, dat 68 x 87,5  cm meet.

Bij de aankoop inbegrepen is een tekening door Nicolaas Baur met hetzelfde tafereel. Het beurtschip ontbreekt op de tekening en ook de rest van de compositie verbeterde de kunstenaar nog in het schilderij. Samen tonen de tekening en het schilderij mooi hoe de kunstenaar te werk ging. In het museum illustreert het schilderij de belangrijke scheepvaartverbinding die Harlingen en Amsterdam eeuwen hebben gehad. De bezoeker monstert als het ware aan in Harlingen en stapt op de kade in Amsterdam weer van het schip af.

De aankoop van beide werken is mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrienden van Museum het Hannemahuis, een particulier en het aankoopfonds van het museum.

Het schilderij en de tekening van Baur passen goed in de verzameling van Gemeentemuseum het Hannemahuis, dat een hele collectie werken van Nicolaas Baur toont. In het museum is een reconstructie te zien van de kunsthandel van Henricus Antonius Baur, Nicolaas’ vader. Deze kunsthandel was tot 1820 in de Voorstraat in Harlingen gevestigd; dezelfde straat als waaraan het museum ligt.

Hoewel het museum door de coronamaatregelen tijdelijk is gesloten, is Nicolaas Baurs schilderij ‘Schepen op de rede van Amsterdam’ tot begin januari 2022 voor iedereen zichtbaar door de vensters van het Hannemahuis, Voorstraat 56 in Harlingen.

Aardewerken plaat uit 1791

Naast het fraaie schilderij verwierf het Hannemahuis op dezelfde beurs bij Aronson Delftware een fraaie plaat van Fries aardewerk. De voorstelling van timmermannen met divers gereedschap is geschilderd naar één van de prenten uit het ‘Menselyk Bedrijf’ door Jan en Caspar van Luyken uit 1694. Aardewerkschilder Gatse Sytses uit Makkum gebruikte de prent in 1791 als voorbeeld voor de voorstelling. Deze aankoop werd mogelijk gemaakt door de Boersma-Adema Stichting die de plaat in langdurig bruikleen afstond aan het Hannemahuis.

De plaat laat zien hoe men in de achttiende eeuw huizen bouwde en vormt daardoor een belangrijke aanvulling op de plattegronden en schilderijen van Harlingen op de afdeling Stadsontwikkeling.

|Doorsturen

BuienradarAgenda