Nieuws

Gemeente verjaagt roeken uit Oosterpark

Tientallen roeken worden - vanwege ernstige overlast – uit het Oosterpark verjaagd. Omdat de roek een beschermde vogel is, gebeurt dat met beleid: knalpatronen en laser zijn toegestaan, maar de gemeente moet de vogels, aan de hand van een ‘roekenbeheerplan’, vervangende woonruimte aanbieden. Of de roeken naar deze ‘beheerlocaties’ verhuizen - of elders voor overlast gaan zorgen – is de vraag.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Ongeveer tachtig roekenparen zorgen voor overlast op zeven plekken in het Oosterpark. De gemeente Harlingen kreeg de afgelopen tien jaar steeds meer klachten over de roeken. Sinds de aanleg van de nieuwe N31 is er een extreme toename van het aantal klachten; zo ontving het college van B en W een brief namens 26 huishoudens.

De roeken zijn luidruchtig en veroorzaken veel troep door het verspreiden van uitwerpselen en nestmateriaal. Met name aan de Nicolaas Beetsstraat, de Cort van der Lindenstraat en de Fregatstraat.

 

De gemeente heeft ruim een jaar geleden een roekenbeheerplan ter goedkeuring aan de provincie Fryslân voorgelegd. In januari 2018 gaf de provincie groen licht, en vorige maand is de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de plannen. Begin januari 2019 gaat de gemeente de rollen omkeren, en de roeken op overlastlocaties het leven zuur maken.

 

De gemeente schakelt Wildbeheereenheid De Marne uit Witmarusm in om de roeken te verjagen. Dat moet binnenkort wel beginnen, om te voorkomen dat de roeken gaan nestelen op de overlastlocatie. Tijdens het broedseizoen, van 1 maart tot 1 juni, morgen roeken niet verjaagd worden.

 

Voor het verjagen kunnen meerdere middelen afwisselend worden ingezet: vogelverschrikkers, een laser, een valkenier, angstgeluiden en waterstralen maar ook jagers kunnen ingezet worden om knalpatronen af te schieten. Tijdens het verjagen kunnen buurtbewoners overlast ervaren in de vroege en late uren; de momenten dat de roeken gezamenlijk een plekje in de bomen zoeken.

 

De gemeente hoopt dat de roeken verkassen naar het Harlinger Bos (de westzijde van de kleine vijver) en de Hopmansweg (nabij de Koningsbrug en de fietstunnel). Op deze beheerlocaties worden kunstnesten opgehangen. Maar het is de vraag of de roeken hier heen zullen trekken, meldt de gemeente. “De roek is en blijft een onvoorspelbaar dier.”

 

Begin 2015, toen een roekenkolonie plaatsmaakte voor de nieuwe N31, werd Eus de Groot aangesteld als roekenlokker. Gewapend met MP3-speler met roekengeluiden, moest hij roeken naar het Harmenspark lokken. De roeken kwamen echter niet naar het Harmenspark, maar gingen zwerven en trokken het Oosterpark in. Zoals gewenst naar de Oosterparkweg, maar er gingen ook roeken naar de Cort van der Lindenstraat.

 

Eerder hadden bewoners van de Grettingalaan al roeken verjaagd, en in 2015 hebben bewoners van de Brederodestraat een club roeken verjaagd. Het aantal broedparen in Harlingen nam toen af, maar inmiddels is het aantal broedparen weer toegenomen, met alle overlast van dien.

De verhuis-operatie kost de komende twee jaar 27.500 euro. Door de grote afstand tussen overlast- en beheerlocaties, is er een kans dat de roeken een ander nestplekje in de stad kiezen. Mocht de missie niet slagen, dan moet er nagedacht worden over een andere strategie.

Wie meer wil weten over het roekenbeheer, kan contact opnemen met de heer M. Postma van de gemeentelijke groenvoorziening, via m.postma@harlingen.nl of 14-0517.

|Doorsturen

BuienradarAgenda