Nieuws

Gemeente onderzoekt sluiting afvaloven

HARLINGEN – Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van sluiting van de afvaloven (REC) van Omrin. Wad’n Partij, D66, GroenLinks en Harlinger Belang vroegen woensdag, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, in een motie om onderzoek naar de juridische, organisatorische, economische en financiële gevolgen. Tot een stemming kwam het niet; wethouder Harry Boon (CDA) nam het voorstel over.

Ook een tweede motie, waarin de vier partijen vragen om de rekening van het onderzoek bij Omrin neer te leggen, werd door de wethouder overgenomen. Verder gaat de gemeente het onderzoek onder de aandacht brengen van de andere gemeenten die aandeelhouder Omrin zijn. Het onderzoek moet voor het eind van het jaar afgerond zijn.

“Meten is weten”, zei Wim Wildeboer (Wad’n Partij). Nu loopt iedere discussie over sluiting van de afvaloven vast, aldus Wildeboer, omdat er steeds gezegd wordt dat sluiting niet mogelijk is. “Door onderzoek te doen, heb je duidelijkheid.” Volgens Wildeboer past het onderzoek ook in de maatschappelijke ontwikkelingen: “Omrin heeft de mond vol over circulaire economie. Dan komt de vraag om de hoek: wat doen we met die afvaloven? Er moet steeds minder afval verbrand worden. Op welk moment moet je zeggen: het wordt nu wel heel erg weinig, we willen dat de REC dicht gaat?”

Wethouder Boon merkte op dat er bij het onderzoek ook gekeken moet worden naar de link met zoutfabriek Frisia, en de elektriciteit die Omrin nu met de REC opwekt, voor het energienet en de Friese straatverlichting. Boon zei dat de gemeente het onderzoek zelf zal betalen, en dat hij in de herfst in de aandeelhoudersvergadering gaat proberen het geld terug te halen.

Tot slot hadden Wad’n Partij, D66, GroenLinks en Harlinger Belang nog een derde motie, die ook door wethouder Boon werd overgenomen: hervat de dioxinemetingen in de pijp van de afvaloven. De continue dioxinemeting is in augustus 2015 van start gegaan, en heeft meerdere keren aangetoond dat er (te veel) dioxine uit de afvaloven komt. De meting zou tot in mei van dit jaar doorlopen, maar Omrin heeft de meting eind vorig jaar gestopt. De wethouder moet één en ander bij de Raad van Commissarissen en aandeelhouders voorleggen, zodat zij hervatting van de dioxinemeting kunnen afdwingen.

|Doorsturen