Nieuws

Gemeente Harlingen zoekt ideeën voor ontmoeten, spelen en sporten

HARLINGEN - De gemeente Harlingen wil alle inwoners verleiden om meer buiten te gaan spelen, bewegen, sporten en ontmoeten. Met een enquête onderzoekt de gemeente de wensen en ideeën.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Lekker in de buitenlucht in je eigen buurt, dorp of stad in beweging zijn. In Harlingen, Midlum en Wijnaldum komen meer plekken waar dat straks mogelijk is. De gemeente gaat met een enquête onderzoeken hoe sporten en bewegen in de openbare ruimte verbeterd kan worden. De enquête loopt tot 1 juli aanstaande en is te vinden op de website van gemeente Harlingen. 

Bij de inrichting van de beweegvriendelijke omgeving wil de gemeente rekening houden met de wensen, behoeften en mogelijkheden van verschillende doelgroepen. “Door een breed en gratis toegankelijk sportaanbod te bieden, moedigen we mensen aan meer te gaan sporten en bewegen”, aldus wethouder Harry Boon. “Niet alleen de kwaliteit van fysieke voorzieningen, maar ook de diversiteit aan aanbod van andere publieke voorzieningen en de verbinding daartussen creëert de mogelijkheid om samen meer in beweging te komen. Iedereen woonachtig in de gemeente Harlingen nodigen we uit de enquête via www.harlingen.nl online in te vullen en de wensen, behoeften en goede ideeën aan te geven.” 

Beweegkaart 

Met de resultaten uit deze enquête maakt de gemeente een ‘Beweegkaart’ met daarop alle bestaande en voorgestelde plekken met bewegingsmogelijkheden in de openbare ruimte. Deze Beweegkaart wordt gebruikt als basis voor een uitvoeringsplan. Daarin brengt de gemeente in beeld welke onderdelen van de Beweegkaart (met name de nieuwe voorstellen) verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Met daaraan ook gekoppeld een tijdspad. 

Het streven daarbij is ook om in de openbare ruimten outdoor fitness- en bewegingstoestellen te plaatsen waar mensen van alle leeftijden vrijblijvend kunnen bewegen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda