Nieuws

De droogte rond Harlingen

Een ongewoon beeld aan de Harlingerweg, tussen Harlingen en Kimswerd. Het vennetje van het Hegewiersterfjild is opgedroogd. “Voor de vogels is het behelpen”, zegt boswachter Sander Veenstra van Natuurmonumenten. “Dit soort plassen wordt gevuld door regenwater en ze beginnen nu dus droog te vallen. Maar het valt mee, er zitten geen vissen in en in de sloten staat nog wel water voor bijvoorbeeld kikkers.”

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

En hoe zit het met de droogte bij de boeren? “Er groeit al een paar weken niks meer”, zegt veehouder Hendrik Sijtsma. Hij verplaatst nu en dan koeien naar percelen waar nog wat te grazen is. “Ze moeten maar ophappen wat er nog staat. ’s Nachts geef ik ze wintervoer, dat ik nog over heb van vorig jaar, dus de voorraad voor dit jaar hoef ik niet aan te spreken.”

 

Sijtsma heeft ook schapen op de zeedijk. “Daar is niets meer te vreten.” Sijtsma brengt er iedere dag een baal gras heen. Hij heeft in de buurt van het Hegewiersterfjild koeien lopen, en daar moet hij mogelijk schrikdraad langs de sloten zetten. “Anders kan het vee de weg op lopen als de sloten droog komen te staan.”

 

Ander punt, zegt Sijtsma: “De gebouwen krijgen er ook van langs met die droogte.” Het waterpeil in de gracht rond de boerderij daalde, en daardoor kunnen scheuren in de gebouwen groter worden. Sijtsma legt uit: de boerderij staat op een pakket klei. En als dat droogt, begint het te zakken, en kunnen muren (verder) scheuren. Daarom heeft hij water in de gracht gepompt. “De klei zwelt weer aan en het grondwater zorgt voor tegendruk.”

 

Volgens Sijtsma is het nog te vroeg om iets over de totale impact voor de veehouderij te zeggen. “De schade kan ingehaald worden als het groeizaam weer wordt in augustus en september. Maar er moet wel water komen; zeker voor de akkerbouw.”

 

“Ik verbouw wintertarwe en dat valt wel wat mee”, zegt Wim Kroon in Midlum. “Ik denk dat het misschien tien procent minder oplevert. Maar voor aardappels is dit niet zo best. We mogen niet meer beregenen; we hebben snel water nodig. Nog twee of drie weken van dit weer en dan groeien de aardappels niet meer en beginnen ze dood te gaan.”

|Doorsturen