Nieuws

Danser in Harmenspark

Al geruime tijd is men druk bezig om het Harmenspark en het stationsgebied een metamorfose te geven. Dinsdagmiddag werd een kunstwerk in het park geplaatst: het bronzen beeld genaamd ‘Duende’ (bezieling); een danser, gemaakt door kunstenares Ilse Oelbers, die een atelier in Arum heeft.

Door Ubbo Posthuma

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Zij heeft ook een borstbeeld van Willem Alexander gemaakt dat een plekje heeft het in het Provinciehuis te Leeuwarden. Projectleider Meile Postma is best trots op wat er allemaal gebeurt. “Om kosten te besparen voeren we heel veel werkzaamheden in eigen beheer uit. Verder is er subsidie van de provincie Fryslân en wel voor vijftig procent van de kosten. Hierdoor kunnen we veel dingen realiseren.” Postma somt op: metalen randen langs de paden; een infopaneel over de historie van Simon Vestdijk; het verplaatsen van het monument ‘Joris en de Draak’ met daarbij een boombank en verbreding van het pad; drie hekwerkjes bij de entree van het park; naambordjes met QR-code; plaatsen beelden en eendenhuisje. Verder worden het brugdek en de leuningen vervangen. “Er worden zoveel mogelijk plaatselijke bedrijven of uit de regio ingeschakeld”, aldus Postma.

 

Ook het Stationsgebied nadert zijn voltooiing, onder leiding van projectleider Minne Schiphof. Beide projectleiders zijn dan ook uitermate tevreden over de gang van zaken. Verwacht wordt dat begin juni het gebied officieel geopend zal worden.

|Doorsturen