Nieuws

Coronabesmetting op afdeling Parlevinker in Harlingen

HARLINGEN - Op de Van Andel Ouderenpsychiatrie afdeling de Parlevinker (onderdeel van GGZ Friesland) in Harlingen is een patiënt besmet geraakt met het coronavirus. Er verblijven momenteel 20 patiënten op deze afdeling. Zij worden nu allemaal in isolatie op hun eigen kamer verpleegd.

Medewerkers op de afdeling verlenen nu de zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen en krijgen daarbij ondersteuning van medewerkers die geschoold zijn om te werken op de corona-afdeling van GGZ Friesland. Er is bron- en contactonderzoek uitgevoerd. De afdeling is op dit moment gesloten voor bezoek. Over de aard en ernst van de besmettingen worden uit oogpunt van privacy van de betrokkenen verder geen mededelingen gedaan.

GGZ Friesland benadrukt dat vanaf het begin van de coronapandemie op alle locaties alle benodigde (voorzorgs)maatregelen zijn genomen. Dit varieert van inslaan van ruim voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen al in het voorjaar tot uitgebreide interne en externe voorlichtingscampagne en het gebruik van een eigen teststraat. De Parlevinker is een onderdeel van Van Andel Ouderenpsychiatrie waar ouderen verblijven die zowel een psychiatrische stoornis als somatische klachten ondervinden.

 

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda