Nieuws

Keurmerk voor Port of Harlingen

Conferentie over ontwikkeling havens naast werelderfgoed

HARLINGEN – Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzeehavens organiseren vandaag de Wadden Seaport Conference in het Harlinger Entrepotgebouw, ter voorbereiding op de 13de Trilaterale Waddenzee regeringsconferentie, morgen in Leeuwarden. De organiserende Waddenzeehavens tekenen een ‘letter of intent’, waarin zij verantwoordelijkheid nemen voor het respectvol omgaan met de Waddenzee en hierin samenwerken.

Tegelijkertijd wordt de website www.waddenseaports.com gelanceerd, waarin ‘best practices’ worden uitgewisseld. De Letter of Intent wordt morgen door de directeur van Groningen Seaports, Kas König, besproken tijdens de Trilaterale Regeringsconferentie in Leeuwarden. Hier wordt de ‘letter of intent’ naast de Verklaring van Leeuwarden gelegd. Dit is een vierjaarlijkse regeringsverklaring van ‘natuurministers’ uit Denemarken, Duitsland en Nederland, waarin wordt teruggekeken op wat de afgelopen vier jaar onder Nederlands voorzitterschap is bereikt.

In de regeringsverklaring maken de regeringen ook afspraken voor de komende vier jaar. Werden natuur en milieuafspraken in het verleden nog opgelegd door de overheid, nu is het voor het eerst dat de havens zelf input geven met hun plan de campagne over hoer zij willen bijdragen aan bescherming van de natuur en het milieu in het UNESCO Werelderfgoed.

Thema’s die in de nabije toekomst een hoofdrol opeisen zijn verminderen van afval en olieverontreinig in zee, minder lichtuitstraling, CO2 neutraliteit, slimmer baggeren en de verduurzaming van verbindingen tussen vaste wal en eilanden.

 

Economische en ecologische groei
Daarnaast wordt vandaag het Pact van Marrum getekend tussen de Nederlandse havens en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN). In dit pact worden concrete beleidsmatige afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de havens de komende jaren op economisch en ecologisch vlak, zodat havenontwikkeling hand in hand kan gaan met de ontwikkeling van het kwetsbare werelderfgoed Waddenzee.

CWN is een samenwerkingsverband van de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting WAD en Vereniging Natuurmonumenten.

 

ECOport-certificaat
Vandaag ontvangen Port of Den Helder, Port of Harlingen en haven Den Oever voor de tweede keer het keurmerk uit handen van European Seaports Organisation (ESPO) secretaris generaal Isabelle Ryckbost. Groningen Seaports wordt zelfs voor de zesde keer naar het podium geroepen om het certificaat in ontvangst te nemen.

De ECOport-certificaten worden verstrekt door ESPO aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en die iedere twee jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen. In de regeringsverklaring van 2014 in het Deense Tønder riepen de ministers de havens op om deze certificering te halen. In navolging van die oproep hebben alle Nederlandse havens zich sindsdien gecertificeerd en hebben ook de meeste Duitse havens een certificaat.

 

|Doorsturen