Nieuws

College van B en W: toch geen gemeentehuis aan zee

HARLINGEN – Het college van B en W wilde vorig jaar vaart zetten achter het plan voor een nieuw onderkomen aan zee, aan de Westerzeedijk, mogelijk in combinatie met een hotel. Maar nadat de gemeenteraad B en W terugfloot, laat het college het plan voor een huisvesting aan zee nu varen. “Vanuit het college gaat een lichte voorkeur uit naar het centrum”, meldt de gemeente in een persbericht.

Onderzoek naar vijftien mogelijke locaties leidde tot een ‘shortlist’ met vier kansrijke locaties: een upgrade van de Waddenpromenade, nieuwbouw langs de N31, renovatie van stadhuis en Groenlandsvaarder, en nieuwbouw aan de Westerzeedijk.

 

Het college van B en W mikt nu op vestiging in het centrum. De ontwikkelkansen van de andere locaties blijven dan. “Dat is ook wat waard, realiseren we ons nu”, zegt wethouder Harry Boon in het persbericht. “Dat we vorig jaar de Westerzeedijk er iets bovenuit vonden steken, en nu wat minder, is dan ook een geval van voortschrijdend inzicht.”

 

Het stadhuis blijft hoe dan ook in gebruik als ‘het huis van de democratie’, trouwlocatie en ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers en bestuur. Boon: “Dus zou je kiezen voor het centrum als locatie, dan breng je het bestuurlijke en ambtelijke samen. Het is toch lekker als alles bij elkaar zit. Daarnaast draagt het bij aan de vitaliteit van het centrum. Het zorgt voor aanloop en levendigheid en dat kunnen we goed gebruiken in de stad.”

 

Medewerkers van de gemeente willen zoveel mogelijk onder één dak zitten, met het oog op samenwerking. Ook de indeling van gebouwen kan volgens medewerkers beter. Ze geven de voorkeur voor open werkplekken met veel licht van buiten. Boon: “Onze werkplekken moeten moderner worden ingericht, waarbij ook het nieuwe, flexibele werken beter vorm kan krijgen. Ook moeten de ruimtes zo efficiënt mogelijk worden benut. We willen als gemeente een aantrekkelijke werkgever zijn. Daar hoort een goede huisvesting bij.”

 

Daarbij zijn duurzaamheid, circulariteit en klimaatbeheersing belangrijke aandachtspunten. Bij complete nieuwbouw kan de gemeente alles zo duurzaam en circulair mogelijk maken. Anderzijds kan de gemeente een voorbeeldrol vervullen wat betreft verduurzaming van monumentale panden, als de keus op het centrum valt. De gemeente wil verder meer zichtbaarheid naar de burgers toe, en een gastvrije uitstraling. 

 

Toen de gemeenteraad B en W terugfloot, kreeg het college opdracht burgers meer te betrekken bij het onderzoek naar de nieuwe huisvesting. Daarop heeft de gemeente straatinterviews gehouden en inwoners konden een mailtje sturen. Wethouder Boon spreekt van een verdiepingsslag, maar burgers konden al geen locaties meer voorstellen.

Een vaker gehoorde wens is een gemeentehuis in combinatie met een cultureel centrum (als vervanging van Trebol). Daarbij keken mensen naar het Spaansenterrein maar ook de ijsbaan tegenover MCL Harlingen werd genoemd. De ijsbaan zou dan naar de rand van Ludinga verplaatst kunnen worden, waar het koudste punt van Harlingen ligt.

Volgens de gemeente geeft het publiek de voorkeur aan een authentiek en historisch gebouw, of een gebouw dat qua uitstraling goed past in de omgeving. Daarnaast willen ze geen duur prestigeproject. En ze willen de hoogte blijven, en inspraak hebben bij het vervolg.

De gemeenteraad heeft het laatste woord, en beslist over de locatie. Daarna komt er een onderzoek, waarbij wordt gekeken of alles financieel en praktisch haalbaar is. Pas daarna volgt een definitief besluit. Mogelijk volgt in de zomer groen licht, waarna de ontwikkelfase begint. “Het zou mooi zijn als alles in 2023 gereed is”, aldus wethouder Boon.

De nieuw gemeentelijke huisvesting staat op de agenda van de commissievergadering van volgende week woensdag (4 maart) en op de agenda van de raadsvergadering van woensdag 18 maart.

|Doorsturen

BuienradarAgenda