Nieuws

UPDATE Buurtbewoners niet blij met gewijzigd plan Harlinger Bos

UPDATE 18 juni: Per abuis is vorige week een voorlopige versie van dit artikel geplaatst. Hier is de juiste versie.

Iedereen is tevreden over de aangepaste plannen voor het Harlinger Bos, zei wethouder Harry Boon vorige week. Dat blijkt anders te liggen: meerdere buurtbewoners zijn verbaasd over de gang van zaken rond het Harlinger Bos. Ze verheugden zich op uitbreiding van een stukje natuur. Maar opeens kwam de gemeente Harlingen met een heel ander plan: geen ‘groen’ maar een beweegroute en een fietscrossbaan.

Dat er iemand van het Beweegteam aanwezig was bij een bijeenkomst over de plannen voor het bos, deed al wat wenkbrauwen fronzen. Buurtbewoners dachten dat er - volgens afspraak - met zo weinig mogelijk financiële middelen een verbeterd bos zou komen. Omwonenden zouden daarbij betrokken worden. “Vele bewoners van Groot Ropens zijn niet op de hoogte van deze plannen en werden er zelfs door verrast”, schrijven enkele buurtbewoners in een brief aan de gemeenteraad.

Tot verbazing van de bewoners mag het Beweegteam zich over de plannen buigen; ze kregen te horen dat er een aanmerkelijk bedrag beschikbaar is gesteld voor de ontwikkeling van de nieuwe plannen. “Is de verbetering van het Harlinger Bos met zo weinig mogelijk financiële middelen ineens van de baan?” vragen buurtbewoners zich af.  “Wij zouden graag zien dat er een uitbreiding van het bos komt, zoals de gemeente het zelf ook steeds noemt. Dus herplanten van bomen en struiken.” Volgens de bewoners zijn er al voldoende beweeg-voorzieningen op geringe afstand van het Harlinger Bos.

Daarnaast wijzen buurtbewoners de raadsleden er op dat plannen voor het Harlinger Bos voorzien zijn van het logo van het bedrijf ‘Witteveen groenprojecten en advies’, en dat de eigenaar tevens beleidsmedewerker bij de gemeente Harlingen is. “Dat vinden wij een opmerkelijke constructie.” Echter, uit een profiel op Linkedin blijkt dat de eigenaar van ‘Witteveen’ in 2020 is ingehuurd door de gemeente. De plannen waar de buurtbewoners het over hebben, komen uit een visie voor het Harlinger Bos die ‘Witteveen groenprojecten en advies’ in 2019 al opstelde (toen de eigenaar dus nog niet als beleidsmedewerker was aangesteld).

De visie voor het Harlinger Bos uit 2019 draait vooral om beplanting en biodiversiteit, gering onderhoud en ‘natuurontwikkeling en beleven van natuur’. “Wandelen, spelen, ontspannen, ontmoeten en de hond uitlaten zijn dagelijkse bezigheden die ook in de toekomst in het park gefaciliteerd moeten worden”, staat in een plan voor de toekomst. Verder wordt de mogelijkheid genoemd van fitnesselementen op enkele plaatsen, maar van een beweegparcours of een fietscrossbaan is in de definitieve versie geen sprake. Later heeft de gemeente een ander bedrijf ingeschakeld voor een nieuw plan voor het Harlinger Bos (met beweegparcours en fietscrossbaan, waar de HC vorige maand over berichtte). 

Buurtbewoners zijn overigens ook bezorgd over de veiligheid. Zo is er bijvoorbeeld sprake van drugsgebruik en drugshandel in de rond het Harlinger Bos. “Bewoners van onze wijk zijn dan ook erg bang dat er meer overlast gaat plaatsvinden door deze plek nog ‘aantrekkelijker’ te maken voor hangjongeren.”

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda