Nieuws

Bijna half miljoen advocaat-kosten gemeente Harlingen

HARLINGEN – De gemeente Harlingen heeft de juridische kosten weer naar boven bijgesteld: naar verwachting geeft de gemeente dit jaar bijna een half miljoen uit aan de inhuur van advocaten.

Al jaren betaalt de gemeente advocaten-rekeningen die steeds weer in de tonnen lopen. Dat komt voornamelijk door een drietal hoofdpijndossiers: ruzie met Spaansen over het Spaansenterrein aan de Kanaalweg; ruzie met Van Meurs over de exploitatie van het eilandparkeerterrein en ruzie met vastgoedman Wopke Klaver, over Ludinga en Kimswerda.

Eind juli van dit jaar bereidde het college van B en W de gemeenteraad vast voor op een forse overschrijding van het budget. Volgens een schatting van huisadvocaat Trip Advocaten zouden de kosten op 348.000 euro komen. Daarbij merkte het college op dat het uurtarief van Trip is verlaagd, van 350 naar 290 euro. Maar de schatting van Trip Advocaten blijkt er nu mijlenver naast te zitten. Ongeveer drie maanden later moet er 127.000 euro bij, waardoor het totaal op 475.000 euro komt. 

De vraag is: wat is er in pakweg drie maanden gebeurd, wat 127.000 euro moet kosten?

Een woordvoerder van de gemeente meldt dat de meerkosten onder andere veroorzaakt worden door de kosten die de ‘cassatieprocedure Spaansen’ met zich meebrengt. “Verwacht werd dat deze procedure eerst in het begin van 2020 voortgang zou krijgen maar dat was enkele maanden vroeger. Ook spelen de ietwat te laag geraamde kosten ter zake de rechtbankprocedure Van Meurs en een aantal oneigenlijke kosten die ten laste van dit budget zijn gebracht hierin een rol.” Het lukte gistermiddag niet om te achterhalen wat die “oneigenlijke kosten” zijn.

UPDATE: “Dit zijn onder andere de kosten die de Commissie van de bezwaarschriften met zich meebrengen, advieskosten ter zake de verzelfstandigde haven etc.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda