Nieuws

Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds voor restauratie Singelbrug

HARLINGEN - Het Prins Bernhard Cultuuurfonds heeft positief gereageerd op een subsidieaanvraag van de Monumentenstichting Harlingen voor de restauratie van de Singelbrug in Harlingen.

De adviseurs van het Cultuurfonds hebben zich positief uitgesproken over de uitvoering en de restauratieaanpak. In de subsidiebeschikking laat het fonds weten dat er vertrouwen is in de opzet en de uitvoering van de werkzaamheden en dat er is besloten om een bijdrage van € 18.000 beschikbaar te stellen. De toewijzing van dit bedrag is mede mogelijk gemaakt dankzij het Piso-Kuperus Waterwerken Fonds. Dit fonds steunt projecten ten behoeve van de restauratie van monumentale waterwerken in Nederland.

Het bestuur van de Monumentenstichting reageert verheugd op het besluit van de beide fondsen die eerder ook al andere restauratieprojecten van de stichting, zoals de Grote Sluis en de Oosterbrug, financieel hebben ondersteund. In een reactie laat het bestuur weten dat deze bijdrage niet alleen als stimulans gezien wordt om op de ingeslagen weg verder te gaan maar ook als blijk van waardering voor de inzet van iedereen die bij dit project betrokken is.

|Doorsturen