Nieuws

Beroepenoriëntatie scholieren bij bedrijven

Leerlingen uit klas 3 van de vmbo-basis- en kaderopleiding van de RSG Simon Vestdijk uit Harlingen hebben afgelopen week stage gelopen bij bedrijven en instellingen in Harlingen en omgeving. Meer dan 40 ondernemingen verleenden hieraan hun medewerking.

Goos Bouwsma aan de slag bij Hempenius Metaalbewerking in Harlingen.

RSG Simon Vestdijk streeft naar zoveel mogelijk samenwerking met het bedrijfsleven om leerlingen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met diverse beroepsmogelijkheden. Hierdoor zijn deze leerlingen beter in staat een gerichte keus te maken voor een beroepskeuze of een vervolgopleiding.

Yvonne Huizenga, decaan VMBO bij Simon Vestdijk: “Wij zijn erg blij dat ook in deze coronaperiode zoveel bedrijven bereid zijn onze leerlingen te laten kennismaken met de beroepspraktijk.” Het opleiden in een praktijkomgeving past binnen de ontwikkelingen in het huidige onderwijs en wordt door ondernemers en instellingen ondersteund. Bijvoorbeeld door leerlingen mogelijkheden te bieden voor stages, bedrijfsbezoeken, het verzorgen van gastlessen of het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een werkplaats voor praktijkopdrachten.

“Dat we in deze periode zoveel lokale bedrijven bereid vinden om mee te werken aan deze stage, toont ook de betrokkenheid van de ondernemers bij de jongeren in opleiding in deze regio,” aldus Huizenga.

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda