Nieuws

Bende in de binnenstad

Jules Dutrieux ergert zich al maanden groen en geel aan de afvalzakken die naast de ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad worden gedumpt. Hij maakte vorige week maandag een rondje Heiligeweg, Voorstraat, Grote Bredeplaats, Noorderhaven, en stuurde het resultaat naar de redactie van de HC: zes foto’s met in totaal ongeveer 40 vuilniszakken, en een hoop andere rommel. “Eigenlijk is dit het beeld van elke maandagochtend.”

Afgelopen maandag werd een illegale dumper ’s morgens vroeg betrapt door een voorbijganger.

Volgens Dutrieux wordt de overlast (onder andere) veroorzaakt door bewoners van ‘onzelfstandige huisvesting’ in de binnenstad. Hier wonen veel ‘arbeidsmigranten’ op kamers, die hun afval naast de container zetten. “Hoewel dit al maanden bekend is, wordt er helemaal niets aan gedaan”, aldus Dutrieux.

Een woordvoerder van de gemeente deed navraag bij de buitendienst: “Zij geven aan dat er inderdaad een melding van is geweest een tijd terug. Daar is ook actie op ondernomen. De Boa’s zijn er mee aan de slag gegaan om adressen en eigenaren van de vuilniszakken te vinden en hierop aan te spreken. Daarna is het een poos goed gegaan. Dit is in ieder geval niet het beeld van elke maandagochtend.”

Het gaat vooral om tijdelijke buurtbewoners die geen toegang tot de containers hebben - wordt er ook geprobeerd die toegang wel te geven? “Als de bewoner is ingeschreven bij gemeente Harlingen en daarmee ook afvalstoffenheffing betaalt, heeft diegene recht op een pasje voor de ondergrondse container.”

Dutrieux: “Het is inderdaad wisselend, maar meestal ligt er behoorlijk wat op maandagochtend. Het is trouwens geen excuus dat dit nog steeds niet is opgelost.”

|Doorsturen

B v d Veer

2021-05-12 12:40:15

De burgers krijgen de schuld van de overvolle afval bakken, maar de gemeente moet die bakken op tijd legen. 

BuienradarAgenda