Nieuws

Anne Hoogeveen grote kampioen vogeltentoonstelling Introka

HARLINGEN –De jaarlijkse afdelingstentoonstelling van volièrevereniging Introka is gisteravond van start gegaan. Al acht jaar vindt deze tentoonstelling plaats in de kassen van bloemisterij Auke van der Meer plaats aan de Groen van Prinstererstraat. Voorzitter Jan van der Heide zwaaide alle lof naar Auke van der Meer voor deze unieke plek.

Door Ubbo Posthuma

De kampioenen van volièrevereniging Introka vlnr voorzitter Jan van der Heide, Rinus van der Harst, Albert Kooistra, Jacob van der Meer, Anne Hoogeveen, Theo Zijlstra, Sicco Veenstra (voorzitter Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) en Bauke de Groot. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Een hartelijk welkom aan de leden in het bijzonder voor Sicco Veenstra, voorzitter van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Jan van der Heide maakte van de gelegenheid gebruik om zijn afscheid als voorzitter aan te kondigen. “Ik ben al 47 bestuurslid van de vereniging, waarvan op één jaar na vanaf 1995 voorzitter. Het wordt tijd voor de jongere generatie”, aldus Van der Heide. Wel liet hij weten actief in het bestuur te blijven.

 

Uiteraard vond er voor de leden weer een vogelkeuring plaats. Een redelijk aantal vogels werd door de leden van Introka ingebracht. Na de bekendmaking van de kampioenen door Sicco Veenstra en tentoonstelling-secretaris Remco Dorenbos, werd de tentoonstelling door voorzitter Jan van der Heide officieel voor geopend verklaard. Wel sprak Van der Heide zijn bezorgdheid uit over de vergrijzing van de vereniging en de daarmee gepaard gaande daling van het ledenaantal. In 1957 waren er 157 leden; momenteel zijn dat er 32. “We hopen de jeugd voor deze mooie sport te enthousiasmeren.” Verder dank aan de sponsors en adverteerders. “Zonder hen was het niet mogelijk geweest deze tentoonstelling te houden.” Tevens nog dank aan alle vrijwilligers die hier aan bijgedragen hebben.

 

De kampioenen zijn als volgt: Kanarie gepigmenteerd, Albert Kooistra, 93 punten; Kanarie vetstof, Albert Kooistra, 92 punten; Kanarie vorm en structuur, B. Gerlofsma, 93 punten; Tropen, T.B. Zijlstra, 92 punten; Derby, B. de Groot, 92 punten; Grasparkieten, B. de Groot, 92 punten; Grote parkieten, J.S. van der Meer, 91 punten; Stellen, A. Hoogeveen, 185 punten; OK, M.H. van der Harst, 93 punten; Europese cultuurvogels, A. Hoogeveen, 94 punten. Op grond van het aantal behaalde punten, ontving A. Hoogeveen het Bondskruis, een prestigieuze onderscheiding, uit handen van voorzitter Sicco Veenstra.

 

Tijdens de tentoonstelling, waar het publiek de prachtige vogels kan bewonderen, is er nog een grote verloting. Hier zijn heel mooie prijzen mee te winnen, beschikbaar gesteld door diverse ondernemers. Twee extra prijzen beschikbaar gesteld door de firma Van Smeden, die zaterdag worden getrokken. De tentoonstelling die voor de 61e keer wordt gehouden is vrij toegankelijk en geopend op vrijdag 9 november van 9.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 4 november van 9.00 tot 17.00 uur.

|Doorsturen

BuienradarAgenda