Nieuws

Agrariërs op de koffie bij de burgemeester

Op woensdagavond 20 juli waren 28 agrariërs op uitnodiging van burgemeester Ina Sjerps naar het MFC ’t Vierkant gekomen voor een kopje koffie met een koek. De uitnodiging is zeer positief ontvangen door de agrarische sector. Van de 27 agrarische bedrijven waren 19 bedrijven aanwezig. De burgemeester wilde graag weten hoe het de agrariërs vergaat in deze roerige tijd. Het was een hele waardevolle avond, waarbij de problemen die de agrariërs hebben niet zijn opgelost, maar een luisterend oor was welkom. Het duidelijkst kwam naar voren, dat men niet weet waar men aan toe is. De regels worden keer op keer aangepast en dat is voor een agrariër niet op te brengen. Als de agrariër iets aanpast doen ze dat ook voor de generatie na hen. Er is afgesproken dat de gemeente jaarlijks een bijeenkomst organiseert voor alle agrariërs, waarbij ook wethouders worden uitgenodigd.

|Doorsturen

BuienradarAgenda