Nieuws

Aanvraag mantelzorgcompliment in de gemeente Harlingen

Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in de gemeente Harlingen woont? Vraag dan het mantelzorgcompliment aan. Dit is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. De aanvraag doet u samen met uw zorgvrager. U moet uw aanvraag voor 31 december 2020 indienen. Let op: het mantelzorgcompliment moet u elk jaar opnieuw aanvragen.

Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.. Juist in deze tijd van corona zijn mantelzorgers extra hard nodig. Misschien krijgt u er door de maatregelen als mantelzorger (nog meer) taken bij. Of staat u voor dilemma’s of u nog wel veilig op bezoek kunt gaan bij uw naaste. Misschien heeft u andere vormen van contact met uw zorgvrager. Juist in deze nare tijd zijn mantelzorgers ontzettend waardevol.

Werkt u ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden als mantelzorger, dan komt u in aanmerking voor het  ‘compliment’. U komt niet in aanmerking als u de zorg verleent vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is. Ook gebruikelijke zorg is géén mantelzorg. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen. Of uw partner helpen met het huishouden.

Houd er rekening mee dat de persoon waarvoor u zorgt in de gemeente Harlingen moet wonen. Woont u zelf in de gemeente Harlingen en zorgt u voor iemand uit een andere gemeente? Dan kunt u bij de gemeente waar de zorgvrager woont informeren naar het mantelzorgcompliment.

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, vriend of kennis verzorgen. De gemeente Harlingen heeft gekozen voor een geldelijke waardering van € 100 voor mantelzorgers vanaf 18 jaar. Jeugdige mantelzorgers (10 t/m 17 jaar) die aan de voorwaarden voldoen ontvangen het compliment in de vorm van een bioscoopbon ter waarde van € 25.

Denkt u in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment, dan kunt u een aanvraagformulier afhalen bij de balie of het Steunpunt Mantelzorg in mfc Het Vierkant op Johan van Oldenbarneveltstraat 2. Mailen kan ook: j.schaap@harlingen.nl of download een aanvraagformulier op www.harlingen.nl/mantelzorgcompliment.

 

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda