Nieuws

‘De Bouwvereniging’ scoort goed in onderzoek woningcorporaties

Het woningbezit van de Bouwvereniging staat er goed bij. Uit landelijke meetresultaten van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, komt de Bouwvereniging op energiegebied als beste uit de bus. Als duurzame corporatie staat de Bouwvereniging met haar energie-index, na woningstichting Goede Stede Almere, op nummer 2 van Nederland.

(Foto: Joachim de Ruijter)

Ieder jaar zijn er benchmarkcijfers die een beeld geven van de prestaties van woningcorporaties. Er wordt gemeten op verschillende onderdelen/thema’s. De Bouwvereniging in Harlingen, in de benchmark genoteerd als XS corporatie (extra small, bijna 2500 woningen), scoort in 2021 weer mooie cijfers.

Petra van der Wier, directeur-bestuurder: “Sinds 2014 hebben we flink geïnvesteerd in het verduurzamen van ons woningbezit. Dit komt ten goede aan de betaalbaarheid voor onze huurders. Vooral nu de energiekosten stijgen, scheelt dit op de energierekening van de huurder.”

Sinds 2019 heeft het woningbezit gemiddeld energielabel A. Op luchtfoto’s van Harlingen valt het grote aantal zonnepanelen meteen op. Op vrijwel alle huurwoningen van de Bouwvereniging, waar het mogelijk is, liggen zonnepanelen. De woningvoorraad heeft de laatste jaren een duurzaamheidsslag ondergaan, waarbij de woningen goed zijn ingepakt en geïsoleerd.

Nieuwbouw

De Bouwvereniging heeft in 2019 tot nu 113 nieuwbouwwoningen opgeleverd. “De nieuwbouw heeft een gunstig effect op de cijfers van duurzaamheid en beschikbaarheid van betaalbare woningen”, meldt de Bouwvereniging in een persbericht. In 2022 wordt weer een aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd. Aandacht is er nog voor het terugdringen van het gasverbruik. In het bestaande bezit zijn nog geen woningen van het aardgas afgehaald. Die slag wil de corporatie de komende jaren voorbereiden, waarbij er aansluiting gevonden moet worden in de warmtetransitie-visie van de gemeente.

Persoonlijk contact

Huurders waarderen de Harlinger corporatie met gemiddeld een 7,3. Dit is een lagere waardering voor de dienstverlening, dan de jaren daarvoor. “Corona speelt hierin een belangrijke rol”, aldus Petra van der Wier. “Uit de benchmarkgegevens maken wij op dat het persoonlijk contact wordt gemist. We willen betrokken zijn en dichtbij onze huurders staan. Corona vraagt van ons een andere manier van werken. Dit signaal pakken we op.”

Lasten

Door de sterke stijging van heffingen en belastingen zijn de totale lasten van woningcorporaties de afgelopen jaren gestegen. Dit is zorgelijk, maar hier heeft een woningcorporatie zelf geen invloed op. Als deze trend doorzet, kunnen woningcorporaties geen invulling geven aan het verder verduurzamen of toevoegen van nieuwbouw. De beïnvloedbare lasten zijn na jaren van afname redelijk stabiel gebleven. De beïnvloedbare lasten vallen bij de Bouwvereniging in de categorie A. Dat betekent dat de lasten laag zijn ten opzichte van andere woningcorporaties.

|Doorsturen

BuienradarAgenda