Nieuws

CDA wil verbreding van Terschellinger haven

Door Jeroen Pietersma
WEST-TERSCHELLING - De haven van Terschelling moet met zeker honderd meter worden verbreed. Die extra ruimte is nodig om de scheepvaart in de toekomst voldoende ruimte en veiligheid te bieden.

In de havenplannen van het college van burgemeester en wethouders werd aanvankelijk uitgegaan van uitbreiding van de jachthaven. Daarbij moet een stukje Dellewal worden opgeofferd door de oostelijke dam richting jeugdherberg te verleggen. Plaatselijk Belang is daar geen voorstander van en de Partij van de Arbeid tot voor kort al helemaal niet. De coalitie ziet meer in uitbreiding in alternatieve richtingen.
Het CDA kwam vorige week tijdens de raadscommissie met het voorstel om het ruimtegebrek veel rigoureuzer aan te pakken. Extra ruimte zou kunnen worden gecreëerd door verlegging van de oostelijke havendam.

Daarmee kan veel beter worden voldaan aan het wensenlijstje van Terschelling om nabij de havenmond een dubbele los- en laadbrug voor de veerboten aan te leggen en achterin de haven een steiger voor de vrachtboten. In de zomermaanden is er voor vrachtschepen nu amper vrije doorvaart mogelijk vanwege de vele bruine vlootschepen die in rijen van vier liggen afgemeerd.

Woordvoerder Hendrik van der Wielen van het CDA droeg het college op met Rijkswaterstaat te gaan praten om uitbreiding van de haven richting de Plaat mogelijk te maken. Dat zal planologisch echter nog een hele toer worden. De Plaat maakt deel uit van de haven als komberging en wordt tot de kunstwerken van het havengebied gerekend. Vijf jaar geleden is de Plaat door Rijkswaterstaat als zodanig als kunstwerk aan de gemeente overgedragen. Het toenmalige ministerie van Landbouw en Natuurbeheer wees deze droogvallende zandbank in het kader van Natura-2000 – ondanks bezwaren van het college tot bij de Raad van State – echter als natuurgebied aan. Van der Wielen noemde het onbegrijpelijk dat de Plaat die status heeft gekregen “Ze hebben ons destijds een kat in de zak verkocht”, zei de CDA’er. Hij wil dat op de aanwijzing wordt teruggekomen.

Volgens wethouder Teun de Jong wil de Natura-2000 status niet per definitie zeggen dat daarmee de ontwikkeling van de haven geheel op slot zit. “Indien belangrijke maatschappelijke redenen zich er tegen verzetten, kan er van worden afgeweken.” De Jong noemde de ecologische waarden van de Plaat gering.

Het voorstel van het CDA werd vorige week door de overige fracties omarmd. Het college gaat de komende weken met de opdracht van de raad aan de slag om voor de komende raadsvergadering van 28 februari een studie op papier te zetten. De Jong denkt dat verplaatsing van de dam zeker tien miljoen euro zal gaan kosten.

Terschelling zal bij haar havenplannen in de toekomst ook nog rekening moeten houden met de aanleg van een flexibele waterkering, om het dorp West-Terschelling te beschermen. Ook dat zal de nodige ruimte vragen. In dat kader zou verbreding dus een goede optie zijn. In het verleden werd al een strook van de haven afgesnoept toen de Willem Barentszkade werd verbreed.

|Doorsturen

BuienradarAgenda