Nieuws

Vier Koninklijke onderscheidingen in Harlingen

Afgelopen vrijdag werden er in de gemeente Harlingen vier onderscheidingen opgespeld door burgemeester Ina Sjerps. Ze werden alle vier benoemd als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hendrik Dijk, Wijnaldum

De heer Dijk heeft zich de afgelopen 18 jaar met heel veel tijd en inspanning ingezet voor het in kaart brengen van de meest “lelijke” bouwwerken van Nederland, de bunker. Dit heeft hij gedaan door ze in kaart te brengen, te fotograferen, specialisten bijeen te brengen, informatie te verzamelen en aan te vullen en verhalen van huidige “eigenaren” te bundelen. Dit alles is samengekomen in een koffietafelboek met prachtige foto’s, historische- en bouwkundige uitleg met persoonlijke verhalen. Een prachtig en informatief boek wat prettig leest. Het boek is in 2021 uitgekomen, in hetzelfde jaar zijn deze “bunkers” door Unesco toegevoegd aan de Hollandse waterlinie als werelderfgoed. Een onderstreping van het belang voor Nederland en voor de wereld. Nu het boek af is gaat het project verder met het ontwikkelen van een app met fietsroutes en op locatie informatie over de bunkers.

 

De heer Clemens van der Zwet, Harlingen

De heer van der Zwet stelt zich al zijn hele werkzame leven dienstbaar op ten opzichte van de samenleving. Zijn activiteiten zijn in grote lijnen onder te verdelen in Kerkwerk en videowerk. Vele bestuursfuncties in de katholieke geloofsgemeenschap van Harlingen/Friesland en filmt allerlei soorten evenementen en maakt verslagen van deze evenementen in en rond Harlingen

 

De heer en mevrouw Huizenga, beide Harlingen

Verdiensten de heer Theo Huizenga: Radio Stad Harlingen: Vanaf 01-01-2005 in het bestuur. 01-01-2005 tot 2020 als penningmeester Wijkvereniging “de Spiker”. Jarenlang als vrijwilliger voor het onderhoud van de twee speeltuinen voor de jeugd. Dierenboerderij “Beestenspul” voor de bewoners van het verpleeghuis de Batting in Harlingen. Jarenlang actief voor de verzorging, beleid en begeleiding van de vele vrijwilligers, die de dieren verzorgen. Stichting Het Harlinger Volkstoneel: Acteren in toneelvoorstellingen. Assisteren bij de het opbouwen van het decor Zeemanskoor Windkracht 10. Vanaf 1999 tot en met 2012 als penningmeester. Het zeemanskoor Windkracht 10 is doorgegaan als de “The Sound”. Hier ook als penningmeester actief. Het bruine café in het verzorgingstehuis “de Spiker”. Voor de coronatijd jarenlang als vrijwilliger op vrijdagmiddag voor de bewoners.

Verdiensten mevrouw Ada Huizenga-Wiersma: Wijkvereniging “de Spiker”: tot nu toe al 42 jaar in het bestuur, jarenlang voorzitter, daarvoor secretaris. Stichting Het Harlinger Volkstoneel: Heeft de stichting mede opgericht en is sinds 2006 penningmeester en actief speler. Radio Stad Harlingen: Jarenlang presentator, voice-over voor reclame boodschappen en diverse gebeurtenissen, begeleiding van gasten tijdens uitzendingen etc. Personeelsvereniging ’t Springtij (Medisch Centrum Leeuwarden-Harlingen): Vanaf 07-02-2005 in het bestuur van de fusie personeelsvereniging MCL Harlingen en Noorderbreedte “de Batting”. Vanaf mei 2014 tot nu toe voorzitter PO69 Personeelsvereniging Oranjeoord. Vanaf 2002 tot en met 07-02-2005 als bestuurslid Ondernemend Harlingen, nu vaste notulist.

|Doorsturen

BuienradarAgenda