Sport

Tropische Lenger Seafoodspartij Pearke-keatsen

Afgelopen zondag vond op een zonovergoten Eendrachtveld de jaarlijkse Lenger Seafoodspartij plaats. Deze ‘Pearke Keatspartij’ vrije formatie met herkansingsronde kende een prima deelname. In de A-klasse stonden 10 parturen op de wedstrijdlijst en de B- klasse bevatte maar liefst 15 parturen.

Door Ubbo Posthuma

Winnaars Lenger Seafoodspartij Pearke-keatsen. (Foto’s: HC – Ubbo Posthuma)

Ondanks de stijgende temperatuur naar tropische waarden en het gegeven dat meerdere kaatsers vrijdagnacht ook al aan de nachtkaatspartij in Cornwerd hadden deelgenomen, werd er in Harlingen met veel inzet gestreden om de royale vleesprijzen van Attema uit Makkum.

Op het veld voor de A-klasse partijen was Age Tichelaar de scheidsrechter, terwijl Wim de Haan de leiding op het veld bij de B-klasse had. Ondanks de hitte deden zij dit met verve.

 

Ook het hitteplan deed hier zijn intrede en er waren ook emmers water rond het veld geplaatst, al dan niet met koelelementen, als verfrissing bij de oplopende temperatuur en afnemende conditie. “Switst stou su Age”, vroeg Douwe Broersma. Hij wist niet dat even daarvoor Age ’n halve emmer water over zijn hoofd had uitgestort.

Na de eerste omloop gingen in beide klassen alle parturen door naar de winnaars- of de herkansingsronde en men kon genieten van mooie partijen. Helaas vielen Lowie Quisenaerts en Simon Nijkamp geblesseerd uit. Gelukkig waren Brian Zeilmaker en Jordy de Haan bereid in te vallen.

 

De finale winnaarsronde in de B-klasse ging tussen partuur 2 met Evelyn Knier en broer Kees Knier tegen partuur 9 met vader Peter Kwast en dochter Kaylee Kwast. Het werd een mooie partij waarbij Peter en Kaylee op 6-6 het 1e eerst pakten. Kees en Evelyn vochten terug en het werd 1–1. Zo werd er nogmaals tweemaal op de standen 6–6 beurtelings een eerst veroverd, 2–2. Hierna pakten Peter en Kaylee twee eersten achter elkaar voordat Kees en Evelyn, die ondertussen conditioneel gesloopt waren, er toch nog 3–4 van maakten. Peter pakte met een bovenslag op 4–6 het 5e bordje en op diezelfde stand in het laatste eerst werd ook de partij met 3-5 en 4-6 winnend afgesloten en konden vader en dochter elkaar in de armen vallen.

 

De finale herkansingsronde ging tussen partuur 1 met Anneke Haarsma en zoon Quinten Jorna tegen partuur 13 gevormd door Baukje van der Harst en Niekie de Vries. Partuur 13 scoorde wel punten, maar het lukte meerdere malen maar niet om op 6–6 een eerst te pakken. De eindstand werd op 5–0 en 6–6 bereikt door een uitgeslagen bal door Quinten tot een kaats bij de opslag, welke vervolgens door Anneke aan de opslag behouden werd met een zitbal.

 

De finale winnaarsronde A klasse ging tussen de parturen 5 en 10. Partuur 5 met Samanta Visser en Boudewijn Tulen bereikten de finale door een gemakkelijke overwinning in de eerste omloop gevolgd door een zware partij in de 2e omloop welke op de stand 5–4 en 6–6 werd gewonnen. In de halve finale had men een staand nummer. Dat voordeel had partuur 10 met Marije Miedema en Anne Wind in de 2e omloop. Hun 1e omlooppartij werd pas op de stand 5–5 en 0–6 winnend afgesloten, gevolgd door een relatief gemakkelijke zege met 5–2 in de halve finale. In de finale toonden Marije en Anne nogmaals hun klasse en wonnen terecht op de stand 3–5 en 4–6. De finale herkansingsronde A-klasse ging tussen partuur 2 met Anja Junior en zoon Kevin Hoekstra tegen partuur 8 gevormd door Stephanie de Vries en Willem Zeilmaker. Hoewel het hun 4e partij was en het mede door de hoge temperatuur beide parturen veel energie kostte, kaatsten Anja en Kevin een puike partij en ze wonnen met 3–5 en 4–6.

 

Voordat de prijsuitreiking plaatsvond, werden alle vrijwilligers door bestuurslid Douwe Broersma bedankt voor hun inzet. Met elkaar zorgen zij er iedere wedstrijd weer voor dat het speelveld is uitgezet en er gekaatst kan worden met clubscheidsrechters. De kantine werd uitstekend bemand door Jan Nieuwenburg en Henk Bleeker voor een hapje en een drankje.

Ook alle lof en grote waardering voor de deelnemende kaatsers die er ondanks de tropische temperaturen weer een geweldige kaatshappening van gemaakt hebben. Daarnaast werden hoofdsponsor Lenger Seafoods en slagerij Attema bedankt voor de levering van de prijzen. Ook de scheidsrechters werden hierbij betrokken en Age mocht een leverworst van bijna een halve meter mee naar huis nemen.

 

Voor KV Eendracht resteren op 8 september nog de Koningspartij + jeugdledenpartij en op 15 september de slotdag met de traditionele Ouder/Kindpartij en dan worden tevens de prijzen jeugdcompetitie + klassement winnaars Top 1 Toys uitgereikt.

 

Uitslag B-klasse winnaarsronde

1) Kaylee Kwast en Peter Kwast

2) Evelyn Knier en Kees Knier

3) Claudia Vlieger en Tjarrie Hamhuis

3) Franciena Alberda en Pieter Alberda.

 

Herkansingsronde

1) Anneke Haarsma en Quinten Jorna

2) Baukje van der Harst en Niekie van der Vries.

 

Uitslag A-klasse winnaarsronde

1) Marije Miedema en Anne Wind

2) Samanta Visser en Boudewijn Tulen

3) Lise Schatanus en Edwin Keijzer

 

Herkansingsronde

1) Anja Junior en Kevin Hoekstra

2) Stephanie de Vries en Willem Zeilmaker

 

Een leverworst voor scheidsrechter Age Tichelaar.

|Doorsturen