Sport

Pearke Keatsen in Zurich

Zondag 11 september werd in Zurich weer pearke gekeatst. Het was prachtig weer en er deden 26 parturen mee. Er werd spannend en tot laat in de middag gekaatst, waarna door voorzitter Sies v.d. Berg de prijzen werden uitgereikt.

Uitslagen

A Klasse

1e prijs: Dymphma Post, Nick Leistra

2e prijs: Nynke Agema, Lammert Stellema

B Klasse Winnaarsronde

1e prijs: Kaylee Kwast, Peter Kwast

2e prijs: Anja Junior, Klaas v.d. Werf

3e prijs: Daphne Waterlander, Erik Waterlander

B Klasse herkansingsronde

1e prijs: Erica Kramer, Watze Sinnema

2e prijs: Ilonka de Vries, Rijk Heijmans

3e prijs: Marrit Rijpstra, Tjamke de Witte

C Klasse

1e prijs: Gerrie Tolsma, Willem de Witte

2e prijs: Feikje Folkertsma, Siebren Bruinsma

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda