Nieuws

Zonnewijzer siert voortuin Harlinga

In Harlinga vond woensdagmorgen een feestelijke koffiemorgen plaats. Met koffie en gebak moest dit iets bijzonders zijn.

Door Ubbo Posthuma

Trots poseren bij de nieuwe zonnewijzer. Vlnr Elly van Berkel, Johan Schikker, Geesje van der Wal, Marjan Buitelaar en Albert Bouma. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Voorzitter Albert Bouma van de bewonerscommissie heette alle aanwezigen hartelijk welkom in het bijzonder de leden van het Stichtingsbestuur van Harlinga bestaande uit Johan Schikker, Klaaske Jumelet en Alie Goinga. Piet Kuiken was wegens sportieve verplichtingen niet aanwezig. Verder medewerkers Jaring Plas en Hans Braak. Ook een welkom voor de dames Elly van Berkel,  Marjan Buitelaar en Geesje van der Wal.

 

Door de voorzitter werd een kort moment van stilte gevraagd in verband met het overlijden van bewoner Jaap van der Pol. Vervolgens kreeg voorzitter Johan Schikker van het stichtingsbestuur het woord. Hij liet weten dat Harlinga zijn 45-jarig bestaan op 22 november van vorig jaar op passende wijze heeft gevierd. “Door de aanpak van het voorterrein is Harlinga nog fraaier geworden”, zei Schikker. “We waren blij verrast door het initiatief van enkele dames die geld hebben ingezameld voor een passend cadeau. Inmiddels weten we dat dit een zonnewijzer is geworden. Samen met de al aanwezige fontein een werkelijk prachtig gezicht en een sieraad voor Harlinga. Ik spreek dan ook onze dank uit aan de bewoners en medewerkers, inclusief de slaapwachten, voor dit fraaie cadeau.” Schikker eindigde met de woorden: “Het beste is niet goed genoeg voor Harlinga.”

 

Elly van Berkel liet op vragen vanuit de zaal nog even weten dat er een bedrag van 845 euro werd opgehaald en bedankte eenieder die hieraan bijgedragen heeft. De Bewonerscommissie bestaande uit voorzitter Albert Bouma, penningmeester Piet Siemonsma, secretaris Henk Bleeker en Joop Leertouwer, Griet van der Meer en Zwanet Harthoorn zijn alweer druk bezig met de komende activiteiten in het winterseizoen.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda