Nieuws

Waterscouts denderen naar de finish

De aankoop van een moederschip voor de waterscouts komt in sneltreinvaart dichterbij. Binnen 10 dagen zag de penningmeester al een kleine € 5000 aan grote en kleine giften binnenstromen. “Een fantastisch resultaat”, vinden de scouts. “Veel mensen vinden het een prachtig project en willen een steentje bijdragen, daar zijn we heel blij mee. Als het zo doorgaat gaan we de financiële eindstreep begin april al halen en wordt Harlingen inderdaad de nieuwe thuishaven voor de ‘Adventure’!’

Wat veel inwoners aanspreekt is dat het schip samen met andere organisaties zal worden benut. “We gaan bijvoorbeeld samenwerken met watersportvereniging HWSV, die een jeugdzeilprogramma aanbiedt”, licht bestuurslid Chris Elsinga toe. “Dat past perfect in het Harlinger Sportakkoord, dat we afgelopen zomer mee-ondertekenden. Maar je kunt het schip straks ook zomaar als varend podium tegenkomen bij Harlingen Ongeschut, of volgend jaar als ondersteuning bij de Tall Ships Races. Samenwerking en wederzijds gebruik van (sport)faciliteiten en accommodaties, daar heeft iedereen in Harlingen voordeel bij.”

Jaarlijks onderhoud

Naast alle giften zijn de aanmeldingen voor de Club van 100 nog een extra opsteker voor de scouts. “Elke Harlinger kent vast de uitdrukking ‘Koop een boot en werk je dood’”, grijnst de secretaris van de stichting veelbetekenend. “Met andere woorden: een schip kopen is één, de exploitatie nog iets heel anders. Daarom startten we ook met een Club van 100. Die helpt met een jaarlijkse bijdrage het schip in de vaart te houden. En dat slaat óók aan. De afgelopen week meldden zich al bijna 20 bedrijven en particulieren als clublid aan. Dat geeft ons enorm veel vertrouwen voor een prachtige toekomst van het schip in Harlingen.”

Crowdfundingsactie

De aankoopkosten van het schip zijn circa € 72.000, waarvan al ongeveer 80% was gedekt. Het tekort van € 14.000 is dankzij alle donaties nu gedaald naar minder dan € 9000. Met crowdfunding hoopt de vereniging ook het laatste gat te dichten. Ieder die dat wil kan op www.caspardirobles.nl/doneer een gift overmaken óf lid worden van de Club van 100. Rechtstreeks een bijdrage storten kan ook, op rekening NL71 RABO 0300 8183 78 t.n.v. Scouting Caspar di Robles in Harlingen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda