Nieuws

VVD-er de Vries zet voortbestaan Visserijdagen op het spel

Op de Raadsvergadering van 27 februari j.l. uitte VVD-raadslid Gerrit Jan de Vries een nare aantijging dat het bestuur van de Stichting Visserijdagen Harlingen rekeningen niet zou betalen.

Foto Fotografie Dorus.nl

Na diverse pogingen van het bestuur Stichting Visserijdagen Harlingen om deze uitspraken gerectificeerd te krijgen vond er op 9 april een gesprek plaats tussen Gerrit Jan de Vries, burgemeester Roel Sluiter en het bestuur Stichting Visserijdagen Harlingen. Tijdens dit gesprek werd er inzage gegeven in de winst- en verliesrekening van de stichting en werd nogmaals het verzoek aan De Vries gedaan om zijn uitspraken te rectificeren. De Vries gaf aan dat hij hierover na zou denken.
Op vrijdag 12 april gaf De Vries aan dat: “Na overleg met de coalitie en de wethouders afgelopen donderdag, heb ik besloten om geen rectificatie te doen. Dit besluit wordt unaniem gesteund door de coalitie en de wethouders”.
Deze houding heeft ertoe geleid dat het bestuur Stichting Visserijdagen Harlingen heeft aangegeven dat zij per direct geen prijs meer stellen op de gemeentelijke subsidie van 48.000 euro in dit jubileumjaar en dat zij in september 2019 haar inzet ten behoeve van de Harlinger Visserijdagen gaat heroverwegen.

|Doorsturen

Frank Swinkels

2019-04-19 13:29:49

Jammer dat het zover heeft moeten komen.

De kop en teneur van dit artikeltje zijn nogal suggestief, alsof één enkele persoon van een bepaalde politieke partij dit alles 'op zijn geweten' heeft. Let wel: "Dit besluit wordt unaniem gesteund door de coalitie en de wethouders”. Er is dus waarschijnlijk wel degelijk iets aan de hand. Nader onderzoek is op zijn plaats, maar onwaarschijnlijk(?) door de journalistieke onderbezetting bij HC.

BuienradarAgenda