Nieuws

Toekomstig Almenum: spandoeken aan Midlumerlaan

“Mensen zijn er ziek van; hoe durf je er mee aan te komen.” De notulen van een overleg over ‘Toekomstig Almenum’ laten aan duidelijkheid niet te wensen over. Bewoners van de Midlumerlaan kregen vorig jaar 3 scenario’s voor een nieuw Almenum, maar opeens was er plan nummer 4. Harde cijfers uit de Woonvisie, blijken “slechts inschattingen” en tot verbazing van buurtbewoners is het plan uitgebreid met 30 duurdere huurwoningen voor de vrije sector. Ze maken zich zorgen over onder andere de bouwhoogte en hun privacy. Volgens wethouder Erik de Groot, tevens de voorzitter van ‘Stuurgroep Almenum’, is er een ‘integrale belangenafweging’ gemaakt. Maar buurtbewoners zien dat heel anders. “We krijgen de indruk dat we voor de vorm mee zijn genomen om het proces ‘correct’ te laten lopen.” De eerste protestborden staan al aan de Midlumerlaan.

Meer in de Harlinger Courant van vrijdag 2 april.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

|Doorsturen

J.Tuininga

2021-04-08 11:17:14

Verslaggeving over Almenum staat vol met verkeerde informatie. Maar grootste partij, n.l. de bewoners worden nergens genoemd.

Jan Tuininga , voorzitter stichting Huurdersbelangen Almenum

BuienradarAgenda