Nieuws

Positief eindresultaat 2017 voor gemeente Harlingen

HARLINGEN - De gemeente Harlingen heeft 2017 afgesloten met een positief eindresultaat van bijna 4,8 miljoen euro. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

De aantrekkende economie draagt bij aan dit positieve eindresultaat, schrijft de gemeente. “Zo zijn er aanmerkelijk meer opbrengsten uit haven- en kadegelden en doordat er weer meer gebouwd wordt zijn ook de belastingopbrengsten hoger dan verwacht.”

 

Daarnaast valt er een aantal voorzieningen vrij die in het verleden zijn getroffen en uiteindelijk niet meer nodig waren. Ook waren er positieve meevallers in de bijdragen uit het Gemeentefonds. Binnen het sociaal domein is er sprake van een overschot. “Dat wordt meegenomen in de reserve voor het sociaal domein zodat inwoners nu en in de toekomst ook gegarandeerd zijn van de kwalitatief hoogwaardige zorg die de gemeente Harlingen haar inwoners biedt.”

 

In 2017 zijn veel projecten opgepakt en afgerond. Zo werd de N31 feestelijk geopend en is de haven verzelfstandigd (‘Port of Harlingen’). Verder zijn er veranderingen binnen het sociaal domein doorgezet. Het gebiedsteam is onderdeel van de gemeentelijke organisatie, ‘Nieuw Zuid’ kwam van de grond en het project Harlingen Werkt is gelanceerd.

 

De jaarstukken staan op de agenda van de commissievergadering van woensdag 30 mei, en de daarop volgende raadsvergadering van 13 juni. Later meer in de papieren HC.

 

|Doorsturen