Nieuws

Korting op verschillende aanvullende zorgverzekeringen voor minima

HARLINGEN - Inwoners van vier gemeenten in Noordwest-Friesland kunnen in 2020 korting krijgen op verschillende aanvullende zorgverzekeringspakketten van De Friesland. De pakketten zijn onderdeel van de AV Frieso, een aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een inkomen tot iets boven bijstandsniveau.

Tot op heden boden de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke alleen korting op een uitgebreide aanvullende zorgverzekering. Dit uitgebreide pakket is vooral voordelig voor mensen met hoge zorgkosten. Vanaf 2020 bieden de gemeenten ook korting op een beperkter pakket met vergoedingen voor inwoners die in 2020 weinig zorgkosten verwachten.

De AV Frieso is een collectieve zorgverzekering van De Friesland voor inwoners met een inkomen tot 130% van het voor hen geldende bijstandsniveau. Gemeenten betalen een deel van de premie. De Dienst Noardwest Fryslân heeft namens de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke een overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar De Friesland, waardoor inwoners van deze gemeenten gebruik kunnen maken van de AV Frieso.

De Friesland maakt op dinsdag 12 november 2019 de hoogte van de zorgpremies voor de verschillende pakketten bekend. Alle informatie over de pakketten en vergoedingen en over het aanvragen van de AV Frieso staat op www.gezondverzekerd.nl.

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ondersteunt vier gemeenten bij de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet en het minimabeleid.

|Doorsturen