Sport

Copini 60+ kaatsen is weer los

Na een jaar stilstand binne ze dan eindelijk weer los, de mannen van 60 jaar en ouder. En ut was te zien dat ze niks deen hadden want meer as de helft liep ze krom as een hoepel. Dat komt oek deurdat ze al voor de derde keer kaatsten deze avond. 

 

Dit keer waren Douwe Broersma, Andries Koornstra en Wiebe van Dijk bij ulkaar lotten. En ze moesten teugen Geert Voogd, Iesie Brandsma en Jan Kwast. En dit partijtje was duidelijk een geval van onderschatting. We hoorden Geert Voogd al teugen sien maten fluusteren, dit wud een makkie jongens dit hewwe inne buuse. Maar partuur Broersma nam direct ut eerste eerst en daar skrokken de mannen toch wel even van. Ze hadden mazzel dat partuurleider Broersma op 2-3 en 6-6 voorsloeg en ut 3 eersten geliek wudde. Weer kwamen van Dijk c.s voor met 3 om 4 en weer wudde ut 6-6 en weer pakten Kwast en sien maten ut eerst, 4 eersten geliek dus. Maar toen wudde Douwe Broersma ze fuul as een barg, hij vrat ut gras uut de grond en ut wudde 4 om 5. Iesie Brandsma was intussen ze bang wudden voor de voorinse Andries Koornstra dat ie 2 buuten sloeg. Op 4 om 5 en 2-6 slag de taktisch sterk kaatsende Koornstra op sien Makkummers de kaats voorbij. En ze wudde de onderskatting dus afstraft.

 

In ut andere perk kaatsten Pollie Kwast en Klaas Kloosterman met sien tweeën teugen Frans Alberda, Johannes Hinrichs en Wijtze Hempenius. Hempenius kwam met een want ut veld op daar kon ie wel met honkballe. Maar ja daar kaatste hij oek met in Franeker en voor die grote want wuuden die klokkedieven um al skorse. De eerste twee sloeg ie al een week mis dus dat leek niet best, ouwe Pieter Helfrich suu wel seit hewwe, ut is net een klok hij slaat maar een keer in ut uur. Sien maten wisten echter ut goeie voorbeeld te geven. Die Alberda kaatste as een wild en Hinrichs is een betrouwbare speler. Daarentegen had Pollie wat te weinig steun van Klaas Kloosterman die nog steeds de juiste vorm niet het. Die Pollie is trouwens nog ze snel as de weerlicht Het einde viel hier op 3-5 en 6-6 in het voordeel van Alberda c.s. 

 

Stand

No., Deelnemers, Eersten Voor Tegen

1. Jan Kwast            18 15

2. Wiebe van Dijk18 15

3. Klaas Kloosterman            17 13

4. Douwe Broersma                16 16

5. Johannes Hinrichs             14   5

6. Simon de Groot                  14   7

7. Frans Alberda    14 15

8. Hobbe Kooistra                  12   8

9. Andries Koornstra             12 10

10. Gerard Voogd  11 10

11. IJsbrand Brandsma         11 10

12. Thom Zuiderhof              11 11

13. Sieds Swart      9 11

14. Wijtze Hempenius           7   3

15. Piet Stellingwerf              5   6

16. Wiebe Dijkstra                 5  6

17. Pollie Kwast    5 12

18. Johan Zuiderhof              2   6

|Doorsturen

BuienradarAgenda