Nieuws

Dorpsbelangen Wijnaldum en Peins be?indigen overleg gebiedsproje

Door Jeroen Pietersma
WIJNALDUM ? Wijnaldum en Peins zijn, in navolging van Pietersbierum en Sexbierum, uit het overleg gebiedsproject gestapt. De dorpen zouden volgens de dorpsbelangen te weinig medezeggenschap hebben.

Om een zekere mate van compensatie voor de schade van zout- en gaswinning in Noord-West Friesland te verlenen, heeft de provincie het zogenaamde gebiedsproject opgestart. De commissie voor het gebiedsproject heeft de provincie zelf benoemd. Voor de burgers had één persoon hierin zitting. Hierdoor waren de bewoners zwaar ondervertegenwoordigd, naar mening van de dorpsbelangen. In eerste instantie lieten de dorpsbelangen van Wijnaldum en Peins zich toch met een positieve insteek vertegenwoordigen. Dit kwam mede door de wijze waarop de plannen gepresenteerd werden. Zo zou er aan geld geen gebrek zijn en er zou een grote mate van medezeggenschap komen, stellen zij in een persbericht.

Op 1 juli 2013 eindigt de vergunning voor het winnen van het zout. Omdat zowel de provincie als de betrokken gemeenten gezegd hebben dat er aan de zoutwinning onder land een einde zou komen, gingen de dorpsbelangen er van uit dat aan deze vergunning en dus aan deze datum vastgehouden zou worden. Daarom werd tijd en energie gestoken in het organiseren en bijwonen van vergaderingen en het opstellen van een zienswijze. Het bleek echter dat er nauwelijks voorstellen van deze zienswijze gehonoreerd werden, aldus de dorpsbelangen.

Nu de minister een vervolgvergunning voor de winning bij Tzummarum heeft gegeven, was de maat voor dorpsbelang Wijnaldum vol en besloot zij zich terug te trekken uit het overleg betreffende het gebiedsproject. Dorpsbelang Pietersbierum/Sexbierum deed dit om vergelijkbare redenen al eerder. De dorpen van de genoemde dorpsbelangen liggen in het gebied waar ongeveer vijftien jaar geleden de zoutwinning begon. Zij hebben daarom ook al lange tijd te maken met de schade die de bodemdaling met zich meebracht. Dorpsbelang Peins dat indirect via de Federatie Dorpsbelangen Franekeradeel deelnam aan het overleg betreffende het gebiedsproject heeft om vergelijkbare redenen besloten het voorbeeld van Wijnaldum te volgen.Vandaag zullen de woordvoerders van LTO Noord, federaties van de dorpsbelangen van Noord-West Friesland en de werkgroep Zout is Fout een petitie aanbieden aan de vaste commissie van het ministerie Economie, Landbouw en Innovatie.

|Doorsturen

BuienradarAgenda