Nieuws

Buitenschoolse opvang Het Baken symbolisch geopend

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN ? Afgelopen woensdag vierde de buitenschoolse opvang op Christelijke Basisschool Het Baken haar eenjarig bestaan. Dit is gevierd met een open dag met allerlei leuke activiteiten, zoals schminken en koekjes bakken. Ook is de buitenschoolse opvang symbolisch geopend, want dit is destijds niet gebeurd.

“Een jaar geleden zijn we begonnen met een bezetting van 9 kinderen verdeeld over de hele week en dat zijn er nu 23.Ik ben daar heel trots op en ik hoop dat we gestaag door mogen groeien,”aldusKarlaDraaisma tijdens haar‘openingsspeech’.Ook bedankte ze haar collegaFeikjeGodthulp voor de samenwerking het afgelopen jaar.

Een jaar geleden startte de basisschool aan deJohan vanOldenbarneveltstraat met de buitenschoolse opvang, in samenwerking met stichtingKinderopvangFriesland.Dagelijks zorgenKarlaDraaisma(adjunct-hoofd),FeikjeGodthelp(pedagogisch medewerker)enMariskaDedert(eindejaars stagiaire)voor de opvang van kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar.Onlangs bracht deGGDeen bezoek aan deBuitenschoolse opvang(BSO)voor inspectie.“We zijn er cum-laude doorheen gekomen,”zegtKarlaDraaisma.“Zowel op het gebied van veiligheid als op gebied van hygiëne en spelmateriaal.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda