Nieuws

Wijnaldum in regionale finale van ‘Kern met Pit’

‘Kern met Pit’ daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Kern met Pit is een initiatief van de KNHM Foundation (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) en gericht op lokale buurtprojecten. Ook Dorpsbelang Wijnaldum had een droom om de saamhorigheid in het dorp te vergroten en Winaam op de kaart te zetten. In de nazomer van 2019 kwam bestuurslid Astrid van Galen op het idee om het jaar 2020 om te dopen tot ‘het jaar van de Winamer kat’. Hier is haar verhaal.

Door Astrid van Galen

Gebreide katten.


Wijnaldum maakt kans op geld van het project ‘Kern met Pit’. Daarvoor heeft het dorp stemmen nodig. Lees verder of ga gelijk naar www.kernmetpit.nl.


De inwoners van Wijnaldum worden al sinds jaar en dag ‘katten’ genoemd. Waar het vandaan komt is onduidelijk, maar het is een naam waar de Winamers trots op zijn.

In het dorpsblad ‘It Fuottenein’ werd een oproep geplaatst voor dorpsgenoten om hier invulling aan te geven. Hierop meldden zich 10 kattenliefhebsters. Deze groep die de toepasselijke naam ‘de Smoezenpoezen’ heeft, bedacht voor het hele jaar ludieke acties, waarbij de kat centraal zou staan. Deze acties sloten aan bij de al bestaande activiteiten van verenigingen die in het dorp zouden plaatsvinden.

Inmiddels kunnen we terugkijken op een bewogen jaar. Een jaar dat iedereen zich anders had voorgesteld, maar waarin we vooral keken naar de acties die nog wel mogelijk waren. En we haakten aan bij zaken die op ons pad kwamen en waar we onze eigen kattendraai aan konden geven. Een kleine impressie.

Op 1 januari 2020 werd onze kat ‘Smoesje’ geboren. Dit werd gevierd met katten-geboortekoekjes bij de opening van het vernieuwde dorpshuis. Het geboortekaartje werd huis aan huis verspreid en de opkomst om dit heugelijke feit te vieren was groot.

Kattenjacht

Er ontstond spontaan, in het begin van coronaperiode, de ‘kattenjacht’, een afgeleide van de Berenjacht die in Engeland actief was. Half juli werd er gestart met het verspreiden van poëziealbums die huis aan huis door het dorp gingen. Een doorslaand succes. Oude herinneringen aan eigen poëziealbums kwamen boven, maar ook verhalen over hoe mooi ons dorp is, werden aan het papier toevertrouwd. Alle poëziealbums komen uiteindelijk in de dorpsbibliotheek te liggen en zijn voor iedereen te lezen.

In de zijgevels van de nieuwbouwwoningen die eind december zijn opgeleverd, is het silhouet van de Winamer Kat gemetseld. Gebreide katten gemaakt door de breiclub werden bezorgd met een kattenbel bij dorpsgenoten die wel een warme knuffel konden gebruiken. Daarnaast zijn er informatieborden in de maak, waarin onder andere de Winamer katten-wandelroute is opgenomen. Deze wandelroute gaat langs 8 nutskasten met katten erop, gemaakt door graffitikunstenaars. 

Poezensteentjes

In overleg met de gemeente Harlingen en dorpsbelang Midlum, hebben we het voor elkaar gekregen, dat er in de nieuw aan te leggen fietstunnel tussen Wijnaldum en Midlum een kunstwerk van cortenstaal komt, met daarin de volksrijm ‘De Winamer katten, jeie de Mullumer rotten, troch de Harnzer kloksgatten’. Deze volksrijm geeft duidelijk de verbintenis aan tussen Harlingen en de beide dorpen Midlum en Wijnaldum die onder de gemeente Harlingen vallen.

Het jaar van de Winamer kat zal zeker in 2021 een vervolg krijgen, met het plaatsen van een plaquette bij het (bestaande) kattenkunstwerk in de dorpskern (aan de Buorren), en met katachtige activiteiten die zijn blijven liggen. Inmiddels zijn er spontaan nieuwe ideeën door dorpsgenoten bedacht en gedeeld, zoals het zoeken naar beschilderde poezensteentjes die verspreid door het dorp liggen. Dit staat bekend onder ‘Hotstones Winamer zwerfkei katten’.

Het jaar is om, de droom van 2020 is gedroomd en we staan in de regionale finale van Kern met Pit. Op 23 januari wordt bekendgemaakt wie van de zeven Friese deelnemende projecten deze finale wint en doorgaat naar de landelijke finale. Als finalist van de regio kunnen we € 1500 extra verdienen, boven op de € 1000 omdat we het project hebben afgerond. Van de opbrengst zal de plaquette bij het kunstwerk van ‘de Winamer kat’ in het dorp bekostigd worden.

Maar daarbij hebben we uw steun nodig: vijftig procent van de stemmen wordt bepaald door de jury en vijftig procent door uw stem.  Dus doe eens gek, en stem op ons project. Ga naar www.kernmetpit.nl en stem op ‘2020 Het jaar van de Winamer kat’.

Kattengraffiti.

Het kunstwerk aan de Buorren.

|Doorsturen

Tsjits

2021-01-16 07:38:45

BIU abc

BuienradarAgenda