Nieuws

Jan Bosga en Ans Glas 60 jaar getrouwd

Jan en Ans Bosga uit Midlum waren afgelopen woensdag (1 juli) 60 jaar getrouwd. Nu de maatregelen van het RIVM verruimd zijn, was het mogelijk dat burgemeester Roel Sluiter het echtpaar persoonlijk maar wel op gepaste afstand kon feliciteren namens het gemeentebestuur van Harlingen.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Ans (84) werd als Anna Glas in Heerhugowaard geboren, als jongste telg uit een gezin van elf kinderen. Ze mocht naar de Opleidingsschool voor kleuterleidsters in Alkmaar, waar ze met glans haar diploma haalde.  Ze vertrok in 1956 naar het verre Friese Franeker voor een baan als juf aan de Prinses Marijkeschool.

Jan (81) werd als Jan Wietze Bosga als middelste van drie kinderen in Achlum geboren. Na zijn dienstperiode, waarin hij werkzaam was als telegrafist, ging Jan werken bij het toenmalige PTT-postkantoor in Harlingen. 

Jan en Ans liepen elkaar in Franeker tegen het lijf. Hij liet zijn oog vallen op die leuke goedlachse kleuterjuf en zij kon de tongval van die lange Friese jongen wel waarderen. Ze trouwden en gingen wonen in een klein huisje op Atsjetille, vlak bij Achlum. Toen hun eerste kind, een dochter, werd geboren, verhuisden ze naar een ruimer huis in Midlum. Ze haalden beiden het rijbewijs en er  werd een auto aangeschaft, waardoor Ans vanaf 1964 tot haar pensionering fulltime kon gaan werken in Minnertsga. Jan ging eerst op de brommer en later jarenlang op de fiets naar kantoor. Hij werkte naast het kantoor in Harlingen ook in Franeker en zelfs een korte tijd in Zwolle.

In 1972 werd hun zoon geboren waardoor er opnieuw gekeken werd naar een ander huis. In 1975 betrokken ze hun huidige woning aan de Bernhardlaan in Midlum.

Na 40 werkzame jaren gingen ze in 1996 beiden met pensioen. Om te wennen aan deze nieuwe situatie, knoopten ze samen eerst een groot vloerkleed. Na voltooiing van dit meesterstuk, waren ze klaar voor een nieuwe fase in hun leven. Genieten van hun pensioen en van het leven. Ze trokken regelmatig met de caravan door Europa en daarnaast probeerden ze getuige te zijn van de belevenissen van hun beide kinderen en inmiddels vier kleindochters.

Nu zijn ze zestig jaar getrouwd, gaan ze niet meer met de caravan op pad, maar ze genieten nog steeds volop van het leven, hun huis en vooral de prachtige tuin, die ze heel veel energie geeft.

|Doorsturen

BuienradarAgenda