Nieuws

Gemeente tikt Sint Michaëlschool op de vingers

HARLINGEN - De Sint Michaëlschool heeft een onderwijsruimte ingezet voor kinderdagopvang. Dit is in strijd met het ikc-beleid van de gemeente Harlingen, dat een gelijk speelveld voor alle ikc’s voorschrijft. En het is in strijd met de wetgeving, zei wethouder Hein Kuiken (PvdA) gisteravond in de raadszaal. “Je kunt geen lokalen aan het onderwijs onttrekken voor commerciële activiteiten”, zei Kuiken. “Dat is onrechtmatig gebruik.”

Onder andere sluiting van plattelandsscholen en De Diamant zou voor een groeiend aantal kinderen zorgen. “Wat opviel”, schrijft de gemeente in een brief aan de gemeenteraad, “was dat de meeste leerlingen van De Diamant (…) werden opgevangen in de kantoorruimte, terwijl ze het schooljaar op De Diamant nog hadden kunnen afmaken.”

De gemeente gedoogt het gebruik van het klaslokaal tot het einde van het lopende schooljaar, en er is nog geen oplossing voor het komende schooljaar. Nog langer toestaan zou oneerlijk zijn tegenover andere scholen, zei wethouder Kuiken, waar dan mogelijk klaslokalen leeg komen te staan. “En dat is een vorm van kapitaalvernietiging, die ik in ieder geval zal tegengaan.”

Het schoolbestuur van de Sint Michaëlschool wil, op kosten van de kinderopvang-onderneming, een extra ruimte bouwen op de locatie aan de Hofstraat. Het bestuur heeft de gemeente om medewerking gevraagd. De gemeente kan dit niet tegenhouden, maar vindt net als de andere schoolbesturen dat dit afbreuk zou doen aan het ikc-beleid. De komende weken gaat de gemeente verder in gesprek met de schoolbesturen.

 

|Doorsturen