Nieuws

Besmettingen op woonzorglocatie De Batting

Noorderbreedte heeft binnen woonzorglocatie De Batting helaas te maken met coronabesmettingen. Ondanks alle coronamaatregelen en hygiënevoorschriften is een aantal bewoners en medewerkers besmet geraakt. Na vaststelling van het virus is direct het protocol in werking gesteld. Noorderbreedte doet er alles aan om een verdere verspreiding te voorkomen.

Het coronavirus is bij drie bewoners en twee medewerkers van woonzorgcentrum De Batting vastgesteld. De eerste besmetting werd zaterdag 17 oktober bevestigd. Alle bewoners en medewerkers van de betreffende twee afdelingen worden getest. De eerste contactpersonen van de bewoners zijn op de hoogte gebracht.

Afdelingen in quarantaine

Direct na de positieve tests zijn verscherpte maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Daarbij zijn, naast het eigen COVID-19-protocol, de richtlijnen van het RIVM en GGD leidend.

  • De afdelingen van de bewoners bij wie het coronavirus is geconstateerd, zijn volledig geïsoleerd van de andere bewoners van De Batting.
  • De zorg op deze afdelingen wordt verleend door een beperkt aantal zorgmedewerkers. Zij dragen daarbij persoonlijke beschermingsmiddelen en volgen daarbij natuurlijk de hygiëneprotocollen.
  • Er wordt extra gelet op klachten passend bij het coronavirus bij alle bewoners en zorgmedewerkers van De Batting.
Tijdelijk geen bezoek tweede etage
Om het coronavirus in De Batting in te dammen, kunnen de bewoners van de afdelingen waar de besmettingen zijn helaas tijdelijk geen bezoek ontvangen. Vanwege de looproutes in het gebouw, zijn twee andere afdelingen op dezelfde etage waar geen besmettingen zijn, ook gesloten voor bezoek.
Noorderbreedte snapt dat geen bezoek kunnen ontvangen of niet langs kunnen komen, heel moeilijk is. Door nu deze maatregel te nemen hoopt Noorderbreedte te kunnen voorkomen dat de gehele locatie moet worden gesloten voor bezoek.
Alternatieve communicatiemiddelen, waaronder beeldbellen, worden ingezet om toch contact met elkaar te kunnen hebben. In overleg met de GGD wordt besloten wanneer bezoek weer mogelijk is. De bewoners van de andere afdelingen kunnen wel gewoon bezoek ontvangen.
|Doorsturen

BuienradarAgenda