Sport

Voorbereidingen Lanenkaatsen

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Eigenlijk is het comit? het gehele jaar door actief met de Lanenkaatsweek in juni, maar de echte voorbereidingen voor het nieuwe straatkaatsseizoen beginnen in januari. Vergunningen worden aangevraagd, er is overleg met de Junifeestweek organisatie en met de andere betrokken instanties in Harlingen.

Maar vooral de comitéleden van de sponsoring hebben het druk in deze periode. Het Lanenkaatsen is grotendeels afhankelijk van alle trouwe sponsors in Harlingen en omstreken. Het comité is daarom ook blij dat ze alweer zoveel positieve reacties gekregen hebben uit het bedrijfsleven. Hoofdsponsor Prosoft ICT had al aangegeven nog drie jaar haar naam te willen verbinden aan het Lanenkaatsen.

Bertus Helfrich heeft afscheid genomen van het bestuur als lid Sponsorzaken. Met zijn herkenbare verschijning en stijl is hij niet alleen een zeer waardevolle kracht geweest voor het Lanenkaatsen, maar ook een uithangbord richting het Harlinger bedrijfsleven en alle kaatsers en supporters. Het comité: “We bedanken Bertus van harte voor zijn geweldige inzet.” Bertus was in het bestuur zo’n vijftien jaar actief van 1997 tot 2012. Naast Lisa Ligthart komt ook Stefan Aalders, al een aantal jaar actief betrokken bij de Lanen, als nieuw bestuurslid Sponsorzaken.

Ludwig Seerden is als bestuurslid en kaatskenner weer druk met de organisatie en promotie van het jeugdkaatsen op de basisscholen in de regio. Het doel van deze campagne, die in samenwerking met Stichting ‘Ouwe Seunen’, sportpromotie Harlingen en de basisscholen wordt georganiseerd is om de kaatssport in de breedste zin van het woord te promoten onder de jeugd. Het bestuur heeft besloten om dit jaar verder te gaan met de 60+ groep, mits er voldoende deelname is. Vorig jaar waren er maar liefst tien parturen actief en waren de reacties erg positief.

Het Lanenkaatsen wordt dit jaar georganiseerd in de week van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juni. De aanmelding start weer op 1 mei. Opgeven kan via de website www.lanenkaatsen.nl of bij Hompy in Harlingen. De website van het Lanenkaatsen wordt de komende periode weer helemaal up-to-date gebracht. Het nieuws en de historische pagina’s zijn weer in hetzelfde jasje gestoken, de klassementen zijn bijgewerkt en ook de persoonlijke kaatser pagina met deelnames en resultaten is weer bijgewerkt.

|Doorsturen

BuienradarAgenda