Sport

Jeugdleden kv Eendracht kaatsen bij kv Het Noorden

Door Jeroen Pietersma
SINT JACOBIPAROCHIE - Op woensdag 7 mei stond er een federatiewedstrijd op de agenda van federatie Barradeel. De wedstrijd werd georganiseerd door kaatsvereniging Het Noorden in Sint Jacobiparochie. Deze eerste wedstrijd was een heuse afdelingswedstrijd, in tweetallen bij de welpen en pupillen. Vier jeugdleden van kaatsvereniging Eendracht kaatsten mee.

Jordy de Haan kaatste met Djé Jorna en Ype van der Veen en Ray Alkema vormden ook een partuur. Van tevoren was er nog serieus geoefend, want het was de eerste wedstrijd voor alle vier, die niet op het Eendrachtveld zou worden gekaatst en dat was toch best spannend. Maar de afstand van de opslag werd makkelijk gehaald en ook uitslaan ging goed.

De Harlinger jongens zaten in een poule met vijf parturen en er werd gekaatst met een winnaars- en verliezersronde. Ray en Ype wonnen de eerste wedstrijd. Ray had bijna een bovenslag en Ype sloeg goed op. Op 5-3 6-4 plaatste Ype een zitbal.

Jordy en Djé hadden weinig moeite met hun tegenstanders. Djé sloeg de ballen vliegend naar het perk en voorinse Jordy legde mooie kaatsen. Op 5-1 6-2 werd de partij beslist met een zitbal van Djé. Jordy en Djé stonden door hun staande nummer al in de finale.

Ate Peeringa en Dylan Koel uit Wijnaldum waren na hun staande nummer de volgende tegenstanders van Ray en Ype. Voor Ray en Ype waren ze een maatje te groot. Op 5-1 6-4 viel het doek.

In de finale troffen Ate en Dylan de andere Harlingers. Hoewel Jordy en Djé niet opgaven en knokten voor de punten, moesten ze op 5-3 en 6-6 hun meerdere erkennen in hun tegenstanders. Maar dit betekende wel een prachtige en welverdiende tweede prijs. En dat zonder wedstrijdervaring. Bij kv Eendracht zijn ze ontzettend trots op hun jeugdleden.

|Doorsturen

BuienradarAgenda