Nieuws

VVD eist helderheid over gemeentelijke herindeling

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Het Harlinger college van B en W moet onderzoeken of Harlingen zelfstandig kan blijven, of moet fuseren of samenwerken met andere gemeenten. Dat staat in een voorstel voor een bestuursopdracht van VVD Harlingen. ?We willen duidelijkheid?, zegt fractievoorzitter Meindert Lodewijks. ?Het is belangrijk dat de raad aangeeft wat zij wil.?

De VVD wil het voorstel op de raadsvergadering van woensdag 14 december aanstaande indienen. De VVD wil onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Harlingen - ook met het oog op een toenemend aantal taken die het Rijk op gemeenten afschuift. De VVD wil weten wat een “comfortabele maat” voor een toekomstige gemeente is, om taken op een goed niveau te kunnen uitvoeren. “Het bestuur van de gemeente moet goed zijn; dat is van belang”, aldus Meindert Lodewijks.
Na het onderzoek, zo stelt de VVD, moet de gemeente burgers en bedrijfsleven om een mening vragen. Dat kan mogelijk op een bijeenkomst in Trebol. De VVD wil in een later stadium, als blijkt dat een fusie noodzakelijk is, eerst de financiën van mogelijke fusiepartners doorlichten.

De VVD heeft een voortrekkersrol op zich genomen in de herindelingsdiscussie. De Harlinger liberalen proberen al langer een brede discussie op gang te brengen. Vooralsnog tevergeefs: afgezien van Frisse Wind blijft het stil bij de andere politieke partijen. Mogelijk komt dat doordat er feiten en cijfers ontbreken. Het onderzoek dat de VVD wil, moet hier verandering in brengen.

De mogelijke herindeling lijkt onder inwoners ook nauwelijks te leven. Een posteractie tegen opheffing van de gemeente Harlingen lijkt niet aan te slaan. Een meerderheid van de inwoners van Kimswerd wil dat het dorp uit de gemeente Súdwest Fryslân stapt en aansluit bij de gemeente Harlingen, zo bleek onlangs uit een enquête. De Harlinger Courant werkt samen met dorpsblad It Surcher Potsje aan een enquête om de inwoners van Zurich te polsen over aansluiting bij Harlingen. Wordt vervolgd.

|Doorsturen

BuienradarAgenda