Nieuws

Vernieuwing bij kaatsvereniging Eendracht

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Na een vol en actief zomerseizoen, is de periode van oktober tot april een relatief rustige periode voor kaatsvereniging Eendracht. Dat betekent niet dat er niets gebeurt en het bestuur afwacht tot het kaatsseizoen weer begint. Integendeel.

In september vond de secretaris van Eendracht het tijd om het stokje over te geven. Zoals bij zoveel verenigingen, staan nieuwe bestuursleden niet in de rij. Dat is ook de ervaring van Eendracht. Drie leden van de vereniging vatten het plan op om een commissie in het leven te roepen die één en ander aangaande bestuur en activiteiten zou bekijken en zonodig aanpassen, zodat de vereniging zou kunnen blijven voortbestaan. De vacature van secretaris is ondertussen vervuld, het bestuur bestaat verder uit een voorzitter, een penningmeester en twee algemene bestuursleden. Er wordt nog gezocht naar een wedstrijdsecretaris en een jeugdvoorzitter (tevens vicevoorzitter). Daarnaast zijn er een aantal activiteiten onderverdeeld in commissies, zoals een kantinecommissie, een veldcommissie en een jeugdcommissie.


De enige mogelijkheid om te overleven is namelijk om een andere taakverdeling te maken, zodat veel mensen allemaal een kleiner stukje van het werk gaan doen. Immers vele handen maken licht werk. Als een flink aantal vrijwilligers zich aanmeldt, hoeft een ieder per seizoen twee, hooguit drie keer tijdens een kaatswedstrijd te helpen op het veld met voorkomende werkzaamheden. Eendracht zou graag zien dat er in elke commissie een aantal mensen zitting neemt, zodat de bijbehorende werkzaamheden (zoals veld leggen, kantinedienst) kunnen rouleren. Om aan de vraag naar vrijwilligers te kunnen voldoen, roept het bestuur haar leden op om op 1 december naar ’t Skuulhoekje te komen om samen de schouders er onder te zetten. Er is dan ruimte om van gedachten te wisselen over de opzet, zoals die er nu ligt, en om invulling te geven aan de openstaande taken.

|Doorsturen

BuienradarAgenda