Nieuws

Verbod op staandwantvisserij Noordzeekust

Door Jeroen Pietersma
TERSCHELLING/VLIELAND - Vissen vanaf het Noordzeestrand met staande netjes wordt definitief verboden. Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gisteren bekend gemaakt. Deze vorm van hobbyvisserij blijft op de Waddenzee wel toegestaan.

Bleker zei dat tijdens de uitreiking van het bruinvisbeschermingsplan. De inhoud van het plan sterkte hem in de overtuiging om aan de Noordzeekant het verbod in stand te laten.
“Voor de zuidzijde van de waddeneilanden is het probleem van bijvangsten te overzien en daarom heb ik geen reden om een algeheel verbod op recreatief staandwant in te stellen”, zei Bleker.
Op Vlieland en Terschelling is een aantal hobbyvissers actief. Volgens Peter Zorgdrager uit Midsland heeft hij nog nooit een bruinvis in de branding gezien, laat staan in zijn net. De Terschellinger hobbyvisser schrijft de schadelijke bijvangst toe aan de Deense vissers, die verder uit de kust kilometerslange netten uit hebben staan.
Het rapport dat Bleker in ontvangst nam is opgesteld in nauwe samenwerking met de visserijsector en natuurorganisaties. De onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) schrijven dat meer onderzoek nodig is naar de sterkte van de bruinvispopulatie. Gekeken moet worden in hoeverre de onbedoelde bijvangst van de visserij een bedreiging vormt. Het gaat dan om de bijvangst van zowel schepen als de staandwantvisserij.
Bleker zegde toe dat hij een wetenschappelijke begeleidingscommissie gaat instellen die de verschillende onderzoeken over de bruinvis gaat coördineren.
De bruinvis is een kleine walvis die van oudsher voorkomt in de Nederlandse wateren. Het dier verdween daar in de jaren zestig en zeventig nagenoeg. Vanaf schepen op de Noordzee wordt de bruinvis de laatste tijd steeds vaker waargenomen. Ook tellingen wijzen op een voorzichtige terugkeer van dit zeezoogdier.

|Doorsturen

BuienradarAgenda