Nieuws

Stichting Afvaloven Nee doet opnieuw beroep op handhaving


HARLINGEN - De stichting Afvaloven Nee heeft vandaag een verzoek ingediend bij de provincie om handhavend op te treden en de afvaloven stil te leggen. Vanaf 29 maart j.l. gelden er strengere uitstootnormen voor de afvaloven. Deze worden volgens de stichting niet gehaald en hierdoor is het aantal storingsuren voor dit jaar al meer dan 310. Ondanks dat de provincie Omrin eind vorig jaar waarschuwde dat zij bij overtredingen van de milieuvergunning zou ingrijpen, is dit nog niet gebeurd. Daarom heeft de stichting een brief naar verantwoordelijk gedeputeerde Sietske Poepjes geschreven met het verzoek om de oven volgens voorschrift onmiddellijk stil te leggen.

Vorig jaar werden het aantal storingsuren door de afvaloven overschreden en zou deze eigenlijk stilgelegd moeten worden. Maar dit gebeurde niet, hoewel de provincie later wel toegaf dat de 60 storingsuren waren overschreden. Volgens de stichting blijkt uit de door Omrin verstrekte gegevens dat de afvaloven opnieuw niet aan de milieuvergunning voldoet. Vanaf 29 maart gelden er strengere normen maar deze worden volgens de stichting niet door Omrin gehaald. Zo is de uiterste concentratie voor zoutzuur nu 7 milligram per Normaal kubieke meter. Maar de uitstoot van zoutzuur zou sinds 29 maart slechts twee keer onder de maximale norm geweest zijn. Voor waterstoffluoride geldt volgens de stichting hetzelfde met dien verstande dat Omrin deze norm nog helemaal niet heeft gehaald.

De 60 storingsuren zijn volgens de stichting nu al met meer dan 250 uur overschreden. Stichting Afvaloven Nee wijst de provincie op een brief van 13 december 2011 waarin gedeputeerde Poepjes aankondigt bestuurlijke handhavingsmaatregelen te zullen nemen als er zich overschrijdingen voor doen. Omdat de stichting inmiddels slechte ervaringen heeft met de provincie op het gebied van handhaving is ook de brief verstuurd aan de politie. De politie kan tegen overtredingen van de milieuvergunning strafrechtelijk optreden.

|Doorsturen

BuienradarAgenda